Sevgili ev sahipleri ve kiracılar; bilindiği üzere kira sözleşmeleri her ne kadar bir yıllık yapılsa da, konut ve işyeri kiralarında, bir yılın sonunda eğer kiraya verenin kiracıyı çıkarmak için haklı bir sebebi yoksa kiracı; sözleşmeyi devam ettirerek konutu veya işyerini kullanabilmeye devam etmektedir. Yani diğer bir deyişle; kira sözleşmeleri bir yıllık yapılsa da ev sahipleri 1 yılın sonunda bazı haklı sebepleri olmadığı takdirde kiracıyı çıkartamamaktadır. Kiracı bu hakkını 10 yıl boyunca sürdürebilmektedir.

Eğer kiracı hiçbir sorun çıkarmıyorsa, kiralarını düzenli olarak ödüyorsa fakat kiraya veren 1 yılın sonunda kiracıyı çıkartmak istiyorsa ne yapabilecek? Bu noktada kiracıyı konuttan veya işyerinden çıkartabilecek yegane şey tahliye taahhütnamesidir. Tahliye taahhütnamesi; kiracının belirli bir süre sonraya veya belirli bir tarihte konuttan çıkacağını bildirdiği, bunu kabul ettiği yazılı belgedir. Dikkatinizi çekmek isterim ki tahliye taahhütnamesi ancak yazılı yapılabilir. İsterse binlerce şahidi olsun, kiraya veren, kiracının sözlü taahhüt verdiğini iddia ederek kiracıyı çıkartamaz.

Tahliye taahhüdünün diğer bir şartı ise; kira sözleşmesi ile aynı tarihte veya kira sözleşmesinden önce hazırlanmamış olmasıdır. Yani; tahliye taahhütnamesi ancak kira sözleşmesi kurulduktan sonraki bir tarihte düzenlenmiş olmalıdır. Bu kuralın amacı; kiracının, sırf konutu kiralayabilmek için tahliye taahhüdü vermesinin önüne geçmektir. Çünkü mahkemeler; kiracının hür ve özgür iradesi ile taahhüt vermesi gerektiğini kabul etmektedir.

Kiraya verenin elinde bu şartlara uygun bir tahliye taahhütnamesi olduğu takdirde, tahliye talepli icra takibi ile kiracıyı tahliye edebilecektir. Fakat icra daireleri, tahliye taahhüdü olsa dahi kiraya verenin dava açması gerektiğini belirterek, mahkeme kararı olmadan tahliye işlemi yapmamaktadır. Bu noktada kiraya verenin alanında uzman bir avukattan yardım alarak tahliye taahhüdüne dayalı olarak tahliye davası açması gerekecektir. Bu haftaki yazımı burada noktalıyorum. Hukukla ve adaletle kalın..