ONBEL TEMİZLİK İNŞAAT GIDA SOSYAL HİZMETLER TAŞIMACILIK TURİZM MADENCİLİK MEDYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNDEN

 

Onikişubat İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan 7 Adet LED Ekranların Kiraya Verilmesi İşi yapılacaktır.

Tahmini Bedel Yılık : 476.969,69 TL (Dört Yüz Yetmiş Altı Bin Dokuz Yüz Altmış Dokuz Türk Lirası Altmış Dokuz Kuruş) + (%20 KDV)

Geçici Teminat (%3): 14.309,10 TL (On Dört Bin Üç Yüz Dokuz Türk Lirası On Kuruş) den az olmamak üzere

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhale, 06.11.2023 Pazartesi günü saat 11:00’de Cumhuriyet Mahallesi 14064. Sok. No:134/A Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Onbel Temizlik İnşaat Gıda Sosyal Hizmetler Taşımacılık Turizm Madencilik Medya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleye katılmak için gerekli evrakların ihale günü saat 10:30’a kadar Muhasebe Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

Şartname ve ekleri Muhasebe biriminden görülebilir ve 200,00 TL karşılığında temin edilebilir.

ŞAHISLAR

ŞİRKETLER

1. İmza Beyannamesi

1. İmza Sirküleri

2. Vekil ise Vekâletname

2. Vekil ise Vekâletname

3. Vekâleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Beyannameleri

3. Vekâleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri

4. Nüfus Kayıt Örneği

4. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

5. İkametgâh Belgesi

5. Ticaret Sicil Gazetesi

6. Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

6. Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

7. Şartname Alındı Makbuzu

7. Şartname Alındı Makbuzu

8. Onikişubat Belediyesinden alınacak “Borcu Yoktur” Belgesi

8. Onikişubat Belediyesinden alınacak “Borcu Yoktur” Belgesi

Posta ile yapılacak başvurularda oluşacak gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.

İlgililere İlan olunur.

                                                                                              

#ilangovtr Basın No ILN01914524