Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından 2021 yılında İstanbul’da yayımlanan Şaheser bir kitap hakkında siz okurlarıma bazı bilgiler vermek istiyorum. Yaşadığımız nice badireleri atlatalım da bilahare bir iki kelam ile takdir ve teşekkürlerimizi iletiriz dediğim oldu baktım ki dert tasa bitmiyor, tükenmiyor bu satırları yazmak bu günlere kaldı.

Tefsin yayımlandığını duymuştun CORUNA/ GONCOLUZ dönemini yaşadım ardından büyük MARAŞ depremi geldi küçük kıyamet oldu on bine yakın kitabın olduğu mütevazi kütüphanem telef oldu bir eseri bile kurtaramadım bu çileli günlerde kitap okuma ihtiyacıma Dostum Lütfi Arslan İstanbul’dan destek oldu tefsirin ilk ciltlerini bana gönderdi O’na minnetarım sonra eksik ciltleri de tamamladım. Eserin dördüncü cildinde basım hatalarına rastladım  haber vermek için Yazma Eserleri aradım ama gerekli diyaloğu kuramadım onun hikayesini sonra yazacağım.

 Kitaba gelecek olursak Muhammed Hamdi Yazır ehil insanlarca bilinen tefsir alimidir,1878 -1942 yıllarında yaşadı. Tarihi olaylara şahitlik etti ilmiyle yaşadığı devirde haklı bir şöhrete ulaştı. Devrin siyasi olayları O’na hayatın cilvelerini yaşattı , gıyabında idam kararı bile verildi.

Onlarca ilmi eseri kaleme alan merhum üstad on iki yıl  (1926-1938) süren bir çaba ile Şaheser denilen HAK DİNİ KURAN DİLİ eserini tamamladı. Ömer Nasuhi Bilmen üstattan şöyle bahsediyor: “ Mehmed Hamdi Efendi merhum; haluk, mütevazı, kıymeti şinas idi…mütevekkil, müteverri, metin seciyeli, kanaatinde musur bir zat idi. Derin düşüncelerden , tetkitlerden zevk alırdı” (sh.19) Kitabın özelliklerine gelince Mustafa Bilgin kitabı şöyle tarif ediyor: “başta temel tefsir kaynakları olmak üzere fıkıh, hadis, kelam, tasavvuf,felsefe, tarih,dil ve edebiyat alanlarına ilişkin İslami literatürden geniş ölçüde faydalanarak Kuranın doğru anlaşılmasında …” (sh.71) önem veren bir eser.

Tefsir yayımlandıktan sonra uzun bir süre bir daha basılmadı 1960 da eser Nebioğlu Yayınlarından çıkartıldı. 1971 de tefsir Eser Neşriyattan tekrar çıkartıldı ve birde fihrist ilave edildi. Daha sonraki yıllarda sadeleştirmeler yapıldı ama eserin ifade ve mana bütünlüğü korunamadı.

Prof.Dr. Asım Cüneyd Köksal ve Prof. Dr. Murat Kaya Bey ilk defa farklı yazma nüshaları dikkate alarak yeni bir neşir hazırladılar. Dört farklı nüshanın esas alındığı bu yayın artık tamamlandı ve altı cilt olarak okura ulaştı.

Kadirşinas olan beyleri kutluyorum. Önce İLAM da Murat Kaya beyle tanıştım sonra randevu alarak MARMARA İLAHİYAT ta Cüneyd Beye gittim talih ya o gün tamir tadilatdan dolayı hoş bir sohbet imkanı olmadı. Depremden sonra yayımlanan iki kitabımı hocalara takdim ettim eksik olduğunu düşündüğüm FİHRİST in de yayımlanması hususunu dile getirdim.

Türk düşünce hayatında önemli bir yere sahip olan eserin TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI tarafından yayımlanan nüshaları sizlerinde okumasını istiyorum.