Emrah Özdemir

Tüm Makaleleri

Emrah Özdemir

Suskunluk Sarmalı Nedir?

1980’li yıllarda Elisabeth Noelle-Neumann tarafından literatüre kazandırılan Suskunluk sarmalı, geleneksel medyada olduğu gibi yeni medya platformlarında da etkisini göstermektedir. Suskunluk sarmalı...

Dijital dönüşümün getirdiği kavram; Yeni Medya

Yeni medya, gelişen teknoloji ile birlikte medyanın dijitale dönüşmesinin sonucu olarak hayatımıza giren bir kavramdır. Yeni medyanın en temel özelliği etkileşimdir. Yani karşılıklı iletişimdir.

İletişim Nedir?

İletişim, iki ya da daha fazla sayıdaki kişinin birbirleriyle haberleşmesi ve diyalog kurmasına denir. Sosyal bir varlık olan insan için iletişim kurmak nefes alıp vermek gibidir.

  • 24°C
  • 23,52 %1.44
  • 25,50 %1.23
  • 1.481,10 %1.36
  • 5.554,00 %-0.13
  • 26.600 %0.45
  • 1.852 %0.43