Sözlük anlamına bakacak olursak; “İnsanların kendileri hakkında sahip olduğu olumlu ya da olumsuz tüm duygu, düşünce ve davranışlarımızın toplamına ‘öz saygı’ deniyor. Amerikalı Psikoterapist Carl Ransom Rogers ise öz saygıyı; bireyin gerçek benlikle (bireyin kendisini şu andaki algılama şekli) ideal benlik ( bireyin olmak istediği kişi, istek ve arzuları) arasındaki fark olarak tanımlamıştır.

Peki tam olarak öz saygı nedir? Bizce öz saygı herkese kendimize gösterilmesi gereken saygının kendisidir. İnsan kendini olduğu gibi kabul etmelidir ve içindeki potansiyeli bilmelidir. Başkaları size saygı duymayabilir, saygı duymayışları kendi sorunlarıdır. Sizinde onlara size gösterdikleri kadar saygıyı göstermeniz gerekir. İnsan kendisine olan saygısını kaybederse hem kendi değerini kaybeder hem de o andan sonraki yaşamında hiçbir şeyi başaramaz. Bu nedenle öz saygıdan hiçbir zaman taviz vermemek gerekir. Tabi ki insanın kendisine saygı duyması bazı sorumlulukları da beraberinde getirir. Yapmaması gereken hareketleri yapmaz, bir fiili gerçekleştirecek ise çokça düşünerek gerçekleştirir. İnsanın öz saygısını zedelememesi gerekir ve tabi ki insan öz saygısını zedeleyen ortamlardan, kişilerden uzak durması gerekir. Bir insan; bulunduğu ortamda veya karşısındaki kişiden ne kadar değer görüyorsa, bulunduğu ortama ve karşısındaki kişiye o kadar değer vermelidir. Yani öz saygıyı insana ait soyut organ olarak sayabiliriz ve aynı beyin ve kalp gibi hayati öneme sahiptir. İnsan kendine verdiği sözleri tutmalıdır ki öz saygısını zedelemesin.

2 tür düşük öz saygı tipi vardır. Bunlardan birisi Pasif düşük öz saygıdır. Pasif düşük öz saygıda insan kendini değersiz görür, aşağılık kompleksini içinde yaşar. Kendi fikirlerine değer vermez ve kendini yetersiz hisseder.

Ayrıca öz saygının abartılması da toplum içinde bazı sorunların yaşanmasına yol açabilir. Bir diğer düşük öz saygı tipi ise saldırgan düşük öz saygıdır. Bu durumda insan aşırı kibirli olur. Her şeyi çok iyi bildiğini düşünür. Diğer insanlardan kendisini üstün görür ve çevresindeki insanlara verdiği zararı hiç önemsemez.

Bu 2 tipide yaşamadan öz saygıyı dengede tutmak çok önemlidir.