Sevgili Çocuklar!

Nur Suresi, Kur'an-ı Kerim'in yirmi dördüncü suresidir. Altmış dört ayet olan bu sure Medine'de vahiy olmuştur.

 Surede çok farklı konulara değinilmekle beraber ana tema: insanların aile ilişkilerinde dikkatli olmaları hakkındadır. Ailede kadın ve erkek için hayat bazı kurallar çerçevesinde devam eder. İnsanların aile hayatıyla ilgili mevzuları zamanla mutlaka öğrenmeleri gerekir.

 Allah yol gösterir!

Yaşadığımız hayatın karanlık kısımları hep aydınlatılmayı bekler. Günlük hayatımız hep yaptığımız yapacağımız seçim ve tercihlerle anlam bulur. Bu tercihleri belirlerken genelde içimizdeki acaba hangisi doğru ve hangisi yanlış seçimleri bizi zorlar. Bizler bu durumda Allah'ın işaret ettiklerine yönelmeli tercihlerimizi bu şekilde belirlemeliyiz

. Nur aydınlık demektir. "Göklerin ve yerin ışığı" Allah'tır. Kırkıncı ayette yüce Mevlâ bilgisizliği, inançsızlığı ve körü körüne yapılan işleri engin denizlerdeki karanlığa benzetmiştir. İnanmayanların, ayetleri alaya alanların yaptıkları hiçbir işte hayır yoktur. Çünkü onlar hep kendilerini düşünür, başkalarını hor ve hakir görürler. Surede ayrıca camilerden bahsedilmiştir. Ayrıca evlerde de Allah'ın adından bahsedilmesi, Kur'an ve zikirlerle evlerin süslendirilmesi hatırlatılmıştır.