Kulluk kelimesi çağrışımı çok yüksek olan bir kavram. Günümüz dünyasında özellikle yaşadığımız coğrafyada oluşturulan anlam kaymalarından en çok etkilenen ve bizleri de etkileyen bu olgu üzerinde ne kadar durulsa yeridir.

Köle, kul, birey, üst insan, özgürlük, benlik gibi kelimelerle tanımlanan insan ve  bazı nitelikler o kadar karıştırıldı ki bu ne netametli alanda kalem oynatmak neredeyse imkansız hale geldi.

Olayların arka planını görmek istemeyenlerin çok çabuk sığındığı kalabalıklara uyma modasının insanın gelişiminde ne rolü olabilir ki?

İnsanın varlık sorusuna vereceği cevap ona yolunu da çizecektir.

Varlık nedir? Nasıl olmuştur? Niçin vardır?

İşte hareket noktası, yola çıkmak için başlamamız gereken ilk yer.

Müslümanlar olarak yaratılış fikrinin yanındayız. İnsan Allah tarafından yaratılmış v dünyaya imtihan edilmek üzere gönderilmiştir.

İman, ibadet, ahlak, hukuk, ekonomik, estetik alanlarla çevrili olan imtihan alanının kendine özgü işaret ve yapı taşları da var.

Yıldırım Alkış’ın kaleme aldığı KULLUĞUN TADI adlı kitap bu yıl içinde yayınladı ve okundu. Kitabın kapağında bir alt başlık olarak okuduğumuz TASAVVUF SOHBETLERİ ibaresi yazarın bakış açısını şekillendiren bir başlık. Yüzyıllardır insan ilişkilerini eğitici ve öğretici yapısıyla var olan bu kadim kurumlar oldu  bittiyle tarih sahnesinden çekilmeye çalışıldı ama meydana getirilen boşluk nasıl doldurulacak diye hesap edilmemiş olacak ki kendini korumaya alan tasavvuf akımı kendi içine yoğunlaştı yer yer çok seçici bazen de çok kuşatıcı olarak yoluna devam etti. Yüz yıllık sosyal tecrübe kadim kurumlara olan ihtiyacımızı ortaya çıkarttı. Mevlevilik üzerinden devam eden bu yol sanat ve kültür alanında öz olarak varlığını devam ettiriyor. Hayatın diğer alanlarına tasavvuf neşesinin hakim olması en büyük dileğimizdir.

Takdim ve önsöz ile başlayan kitap: tasavvuf, nefis ve şeytan, müridin vasıfları, mürşidin vasıfları, kaynakça ve dizinle tamamlanıyor.

Yazar kendi kitabını şöyle tanıtıyor: “ KULLUĞUN TADI olarak isimlendirdiğimiz bu eserin İslam’ın özüne ermek isteyenlere bir katkıda bulunmasını, kulluğumuza yeniden ihlas kazandırmasını ve nice hayırlara vesile olmasını temenni ederiz.”

Soru cevap tarzıyla yazılan kitap içten anlatımı, duru ifadeleri ve insanı ibadete teşvik edici yanıyla dikkati çekerken tasavvuf alanında meydana getirilen kirliliğin arındırılmasını da vesile olmaktadır.

Tasavvuf bu gün ihtiyacımız olan psikolojik ve sosyolojik destek için öyle imkanlara sahip ki bu kadim kurum ehil insanlarca yürütüldüğünde meydana gelecek olan güzellikle bütün varlık neşeye gark olacaktır.

KULLUĞUN TADI, YILDIRIM ALKIŞ, İLAHİYAT YAYINLARI, 2022,ANKARA .