Kimlik meselesi söz konusu olduğunda tartışma genellikle kimliğin bireylere verili olarak aktarıldığına ya da kimliğin bireyler tarafından hayat boyu inşa edildiğine ilişkindir. Kimlik bir tanımlamadır ve tanıma konu olan şeyin ve elbette ki özellikle insanın veya insan topluluğunun başkalarıyla olan aynılıklarını/benzerliklerini ifade eder.

Siyaset dikkate alınarak söylenirse, birey belli bir kimliğe sahiptir dediğimizde, genellikle “kimlik politikaları” olarak adlandırdığımız şeyle ilişkili belli bir türe aidiyeti kastediyoruzdur. Aidiyetimiz gelişmesi ise akıl ve yaşadığımız toplumla, Bilinçle ve Öz kontrol ile ilgidir. Hayatta kendimizi birçok kimlik ile tanıtırız örneğin bir kadın, bir anne gibi tanımlar bizim kendimizle esasında bireye yönelik bir analizin asli öğesidir. Güncel olarak bu kimlik meselesinin siyasette ne olması gerektiği, nasıl olacağı ise derin ve tartışmalı bir konudur. Ancak kendi düşüncem insanlar kendilerini nasıl tanımlarsa tanımlasın önemli olan insana yakışır olanın akla uygun, aklın önderliğinde ve farklılıklara saygı ile birlikteliğin sağlanmasıdır.