Sevgili çocuklar!

Kur'an-ı Kerim'in otuzuncu suresi olan Rum Suresi altmış ayettir ve Mekke döneminde indirilmiştir.

Zaman akıp gidiyor. Okul duvarlarını süsleyen panoları hatırlayacak olursanız orada tarih çağlarının kronolojik olarak sıralandığını görürsünüz. İlkçağ diye başlayan zaman dilimi günümüze kadar sürer gelir.

 Rum dediğimiz zaman bundan Roma anlaşılır. Roma dünya tarihinin en büyük devletlerinin başında gelir. Neredeyse iki bin yıl hüküm süren Roma Devleti Anadolu'dan tutun da Hindistan'a kadar olan bütün toprakları yönetiyor, onları idare ediyordu. Roma Devleti Hıristiyan idi. O yıllarda ateşe tapan İran'da Sasani Devleti vardı. Müslümanlar Allah'a inandıkları için Romalıları kendilerine yakın görüyor ateşe tapan Sasani Devleti'nden de uzak duruyorlardı. Peygamberimiz zamanında Sasaniler Roma'yı bir savaşta mağlup ettiler. Bu Mekke'de yaşayan müşrikler tarafından duyulunca Müslümanları alaya alıp Roma'nın gerilemesinden kendilerine pay çıkartıp Müslümanları aşağıladılar. Peygamberimiz kısa süre sonra Roma'nın bir başka savaşta galip geleceğini belirtti ve bu da oldu ama Mekke müşrikleri yine de kötülüklerinden vazgeçmediler.

Surenin elli dördüncü ayetinde insanın çocukluk, gençlik olgunluk ve ihtiyarlık dönemleri anlatılıp bu evrelerden dersler çıkartılması istenmiştir. Çalışıp çabalaması gereken bizler etrafımıza ibret almak amacıyla bakmazsak ayetlerden hiçbir şey anlamayız. Dahası her şey gelişi güzel oluyor düşüncesine bile kapılabiliriz, Allah korusun!

Sağlıcakla kalın...