Ülkemizin ilahiyat birikimi adına sevinç duyacağımız önemli bir eserden bahsetmek istiyorum. Deprem sonrası zihinsel dünyamızı onarıcı olduğu aşikar olan METAFİZİK adlı önemli kitap sayın Prof. Dr. ÖMER TÜRKER yönetiminde onlarca kalem erbabı insanın mahsulü. Türkiye’nin farklı üniversitelerinde çalışan felsefe ve tasavvuf kürsü hocalarının katkılarıyla okura sunulan üç ciltlik eser öğretici özellikleriyle öne çıkıyor.

Birinci cilt: EKOLLER, YÖNTEMLER VE BÜYÜK ANLATILAR,

İkinci cilt: VARLIK DÜŞÜNCESİ VE SIFATLAR,

Ücünç0 cilt: NEDENSELLİK. RUH,NÜBÜVVET, MEAD, başlıklarını taşıyor.

Kitabın genel başlıklarını bu şekilde verdikten sonra bu olguların mahiyetini sizlerin de bilip okuması gerekiyor. Bunlar nedir? Kelime manalarını anlamıyorsanız işte o zaman yandınız.

CİN ALİ kitapları okuyarak afra tafra yapanlar işte size ölçü, ayar, mihenk ve kumpas. Anlamları farklı olan kelimeleri böyle kullanmamın sebebi var. Bilgi denilince atıp tutanlar, söyleyin bakalım kaç çeşit bilgi var?

Günlük, sanat, teknik, dini, felsefi, bilimsel bilgi türleri ve altında yer alan akli, doğa, insan bilimleri hakkında malumatı olmayanlar şöyle bir sıraya geçerek nerede olduklarını hangi basamakta yer aldıklarına baksınlar.

Eğitim ve öğretim basamaklarını kriko ile geçenler siz hele bir durun. Açık öğretim adıyla diplomalı yapılanlar, maaş derece kademe için takdim edilen belge alanlar sizde bekleyin size diyeceklerimi anlamanız için fırınlar yapılıyor.

Temel bilimlerin verilerinden habersiz yaşayanların ülkemize ödettikleri ortada değil mi?

Önsöz de olgunun sancısın çeken yazar umutla yapılanları anlatırken olması gerekenlere değinip anlamlı bilgiler veriliyor. Kelam felsefe ve tasavvuf ilim alanlarının temellerinden yükselen günümüz dünyası dün ile yarın arasında hayat alanı oluştururken bizler de yaşar anlam dünyasından hikmetler kazanırız. Bilgi işte burada başlar. Sayın yazarın İslam düşünce tarihinde bilgi, ahlak, siyaset, doğa gibi düşüncenin diğer alanlarda da geliştirilmiş teorilerin aynı minvaldel yazılması gerekir düşüncesine katılıyorum.

Kitap ele alınan konuyu önce tarihi alanla tarifliyor, temel iddialar, yöntemler, takipçiler, ele ştirilerle  ve etki alanları, sonuç ve genel değerlendirme ve zengin bir kaynakça ile okura sunuyor.

KETEBE yayınlarında üç cilt olarak okura sunulan bu eser sizler tarafından okunmayı bekliyor. Kelam, tasavvuf ve kısmen felsefe de makamını görmek isteyenler okurlar işte kitap.

Sayın yazar ÖMER TÜRKER i kutlar takipçisi olduğumu belirtirim. Kitabı bana temin eden  İstanbul’dan ABDULLAH KARACA beye de teşekkür ederim

 Peki Metafizik nedir? MADDE, HAYAT, RUH. Bunlar nedir?

Üç ciltlik kitabı okumadan  bunları konuşmak olmaz ey okur!