Siyasi düşüncelerimize kaynaklık eden İslâm kültürünü tekrar yorumladığımızda ondan çıkartacağımız yeni dersler olacaktır.

İSLÂM'DA MÜLK VE HİLAFET isimli kitabta yer alan başlıklara biraz daha dikkatlice baktığımızda TARİH FELSEFESİ AÇISINDAN ve MEDİNEYİ YENİDEN KURMAK gibi adları okuyunca sayın Prof. Dr. Şahin Uçar'ın kitabını ne zor bir isimle bize ulaştığını anlıyoruz.

Seçim sonuçlarının açıklanıp yeni sürprizler yaşadığımız bugünlerde yerli telif eserlerle siyasi düşüncemize sağlam temeller bulmamız gerektiği ne kadar da önem arz ediyor. Anadoluda yaşayan milyonlarca insanın ürettiği düşüncelerin medeniyet yarışında çok önemli yeri vardır. İslâm düşüncesinin farklı okulları olmasının hayallerimize katacağı zenginliği sizlerde düşünebiliyor musunuz?

Sayın Uçar'ın kitabının kolay okunan bir kitap olmadığını peşinen belirtmekte yarar var.

Şöyle sıkı bir kitap olsa da düşünce cimnastiği yapsam diye düşünenler işte size mükemmel bir kitap. Tabi bu kitap için sizlerin sahib olması gereken şartlarınız olması lâzım. İslâm'ın önemli konularından olan Mülk, Hilafet mevzuna tarih felsefesinin yorumlarıyla yaklaşmak sizlerde de zihinsel bir şölen olacaktır. Felsefe düşünme ve hakikat sevgisidir. "Tarih hafızaya, ilim zekaya, sanat deruni ilhama, felsefe tefekküre ve tarih felsefesi ise bunları topyekun ihtiva eden terkibi düşünceye muadildir" (Sh.11) Kitapta Uçar'ın özgün ifadeleri var kitabın yazılış gayesi yazara göre "İslâm'ın manevi güçlerinin müesseseler halinde teşekkül ederken geçirdiği değişme" (Sh.7)nin tesbit edilmesidir. Özgün ifadelerden birine gelince "Modern devletler (Silâhları,orduları ve güç politikaları) tarihe karışmadıkça, dünya istikrarlı ve barış içinde bir yer olamayacaktır" (Sh.165) bu satırlardan daha sürpriz ifadelerden biri de sayfa yüz otuz altıda bulunuyor. Kitap önsöz ve yedi bölümden oluşuyor. Hayırlı ve kolay okumalar.