Okumanın İnsan Üzerindeki Tesirleri Okumanın insan üzerinde yaptığı etkileri şu biçimde sıralayabiliriz.

A-Kültürel etki: Aynı topraklarda yaşayan insanların yüzyıllık yaşam biçimleri, simgeler, yazılı ve sözlü edebiyatın kalıpları olan veriler okuyucuda kültürel etki yapar. Olaylara yaklaşımda, sonuçlandırılmasında kültürün yönlendirici etkisi hissedilir, yaşanır. Teknolojik donanımların dün hayal bile edilmesi mümkün olmayan şeyleri bugün hayatın vazgeçilmez öğesi haline getirmiş olması insanların gerçeklerle hayal arasında bocalayıp durmalarına sebep olmuştur. Kültürel etki önemini hayatın bütün alanlarında gösterir.

B-Moral etki: Okuma sonuçta olaylar karşısında temkinli olmayı sağlar. Başlanılan işin ileri boyutlarda olacağı şeklin önceden kestirilebilmesi, temkini verimi artırır. Okumayan insanlarda görülmesi muhtemel olan nice dengesizliklerin okuyan insanlarda görülmemesi bundandır. 

C-Takviye etki: Nihayette mesleki formasyon biçiminde kendini gösteren okuma belgelenmekte meslek gruplarının değişik biçimlerde gelişmesini sağlamaktadır. 

D-Sanatsal etki: Sanat günlük yaşamın ideal ölçülerle yaşanıp farklı alanlarda ürünlerin verildiği duyarlılıktır. Okuma sanatın vazgeçilmez öğelerinden sayılır. Her sanat alanı farklı biçimlerde de olsa okumaya dayanır. 

E-Rahatlama etkisi: Okuma, hırçın duyguları kalıba sokar öncenin ve sonranın anlamsız kaygılarını siler ruhu evham ve hurafelerden temizler. Okuyucu üstünde kalıcı tesiriyle ruhsal alanda verimli etkiler yapar.

Gruplandırdığımız etkilerin alanı düşünülecek olursa çok geniş alanı bulan okumanın önemi kendiliğinden anlaşılır. Ferdi ve sosyal olaylarda yönlendirici etkisi baştan hissedilir. Hayatın bütün faaliyetlerinde okuma paydası pek geniştir.

Niçin okumalıyım sorusunun en anlamlı cevabını bulduğumuz kaynakların başında kutsal kitap Kur’an-ı Kerim gelir. İnsanın kendinden başlayarak her şeyi tanımlayıp, değer sıralamasına koyduğu Kur’an-ı Kerim, medeniyetimizin de temelidir. Okuma deyince ve kitap denilince ilk akla Kur’an-ı Kerim gelir bu da bizleri Kur’- an-ı Kerim hakkında okumaya ve düşünmeye sevk eden özelliklerin başında geniş ufukları ile kitapla tanıştırır.

Binlerce yılın insan tecrübelerinin yoğun olarak yer aldığı kutsal kitapları tanımak aslında yeryüzünü tanımakla eştir. Kutsal kitapların içerdiği konular ezeli ebedi hayatın bilmecesi kaygılarını yaşayan insanların ufkudur. Bütün kutsal kitapların düşünce yapımızda yapacağı olumlu etkiler için kutsal kaynaklara yakın olmalıyız.

Okuma Alışkanlığının Elde Edilmesi

Okuma ve alışkanlık arasındaki ilişkinin diğer alışkanlıklara benzemediği gerçeğini öncelikle bilmek gerekir. Hayatımızı yaşarken günlük bilgilerin çoğu zaman rahatlıkla öğrenilmesinin yanı sıra bilinçli okumaların ise özveriyi zorunlu kıldığını görüyoruz.

Okumanın alışkanlık haline gelmesi okuma uğraşısının birçok kaynaktan desteklenmesini zorunlu kılar. Özellikle kültürün ve moral gücünün bir kimseyi okuduğu için ödüllendirmesi gerekir. Yaşıtları da böyle davranmalı, ekonomik sistem okumanın değerini vermelidir. Okuma meslek edindirme ayrıcalığından kurtarılarak mesleki formasyonları gerçekleştirecek eğitim okumaları ile genel okuma kategorileri ayrılmalıdır.