Başarı prensiblerini sıralamaya şöyle devam ediyorum.

16- Bir  işe başladığın, bir dersi öğrenmeye koyulduğun zaman telaş edip sabırsızlanma; yol al,

yalnız acele etme; sindirerek çalış ve öğren. 

17)-Derslerinde, küçük noktadır deyip ihmal etme, küçük ihmaller büyük zararlar doğurur. Başarı hiçbir zaman tesadüflerle sağlanamaz. Şans beceriksizliklerin sığınağıdır.

18)-Gece yatağına yatınca günün değerlendirmesini yap, bugün ne yaptım, yarın ne yapacağım diye düşün, plan yap. 

19)-Not çıkararak ders çalış. Ders kitabı anlaşılmak için yazılmıştır ve bir metodu vardır, anladığını kendi dilin ve kavramlarınla yaz.

20)-Öğrendiğin konuyu arkadaşlarınla ezberden birbirinize anlatınız ve o konularla ilgili tartışmalar yapınız. 

21)-Başkalarını anlamak için önce kendini anla sık sık kendinle anlaşılır olmaya çalış. 

22)-Sözlerin ve yazıların her zaman kısa, tutarlı, nesnel, açık ve anlamlı olsun.

23)-Bir işe, öfkeli ve sinirli iken karar verme; bekle, öfken geçsin. 

24)-Sebat eyle! Damlaya damlaya göl olur ve aynı noktaya düşen damlacıklar zamanla taşı bile deler.

25)-Yaşlıların tecrübesinden yararlan. Tecrübe edilmişi boş yere yeniden tecrübeye kalkışma ki pişman olmayasın.

26)-İşin başında iyice düşün. Son pişmanlık fayda vermez.

27)-Hayatın ve tutacağın yol hakkında tereddüde ve kararsızlığa düşüp de bir ışık aradığın zaman, fikrini ve görüşünü soracağın kimseyi iyi seç. 

28)-Başarınla büyüklenme. Bil ki gurur gelecekteki başarıların en büyük düşmanlarındandır. 

İşte bu temel prensiplerin her zaman hatırda tutulması gerekir. Eğitim uzun zamanlara yayıldığında ferdi yoğurup olgunlaştırarak ona hayattan zevk almayı başkalarını da kendisi gibi düşünmeyi sağlar.