Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesi Bahçelievler Mahallesi, Battalgazi Mahallesi, Kümbet Mahallesi, Orhangazi Mahallesi ve Tepebaşı Mahallesi Kültür Merkezi Yapım İşi 2886 Sayılı Devlet ihale kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecek. İhale dokümanı, Elbistan Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin muhammen bedeli üzerinden yüzde 3 oranındaki geçici teminatı, İhale saatinden önce Elbistan Belediyesi’nin Halk Bankası TR57 0001 2009 4730 0004 0000 03 Elbistan şubesindeki İBAN hesabına yatırmış olmaları veya bu maddenin ç/2 ve ç/3 nolu bentlerindeki teminat olarak kabul edilecek değerleri vermeleri gerekiyor. İhale Dokümanını satın almayanlar ihaleye iştirak edemeyecekler.

Türk Kızılay depremin merkezi Elbistan'a 100. Yıl Kütüphanesi açtı Türk Kızılay depremin merkezi Elbistan'a 100. Yıl Kütüphanesi açtı

Untitled-1-8

Haber: Melisa Türkmen

Editör: Melisa Türkmen