Canik Belediye Meclisi’nin 1 Aralık 2021 tarihli ve 17/76 sayılı kararı ile Belediye Encümeni’ne verdiği yetki gereğince 5393 sayılı Belediye Kanununun 34. Maddesinin (g) bendine dayanılarak, Samsun İli, Canik İlçesi mülkiyeti belediyeye ait tapuda Yeni Mahalle 1244 ada 15 parselde toplam 2.624,24 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan binada, aşağıdaki çizelgede belirtilen bağımsız bölümler satışa sunuldu. Taşınmazların tespit edilen muhammen bedeli ve geçici teminatı çizelgede gösterildi.

Ekran görüntüsü 2023-10-30 120749

TCG Salihreis'te "gemiye iniş kalkış eğitimleri" yapıldı TCG Salihreis'te "gemiye iniş kalkış eğitimleri" yapıldı

Yukarıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c ve 45. maddelerine göre Açık Teklif Usulü ile satışa sunuldu. İhale Şartnameleri mesai saatleri içinde Samsun Canik Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000,00 TL karşılığında temin edilebilir. İhale Samsun Canik Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacak olup ihale ve teklif açam tarihi 8 Kasım Çarşamba günü saat 10.30 olarak belirlendi.

Haber: Melisa Türkmen