Onikişubat’ın ilk ve tek kadın muhtarı yeniden aday Onikişubat’ın ilk ve tek kadın muhtarı yeniden aday

Onbel temizlik inşaat gıda sosyal hizmetler taşımacılık turizm madencilik medya sanayi ve ticaret anonim şirketinden Onikişubat ilçe sınırları içerisinde bulunan 7 adet LEDekranların kiraya verilmesi işinin tahmini bedeli yıllık: 476.969,69 TL (Dört Yüz Yetmiş Altı Bin Dokuz Yüz Altmış Dokuz Türk Lirası Altmış Dokuz Kuruş) + (%20 KDV)
Geçici Teminat (%3): 14.309,10 TL (On Dört Bin Üç Yüz Dokuz Türk Lirası On Kuruş) den az olmamak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhale, 06.11.2023 Pazartesi günü saat 11:00’de Cumhuriyet Mahallesi 14064. Sok. No:134/A Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Onbel Temizlik İnşaat Gıda Sosyal Hizmetler Taşımacılık Turizm Madencilik Medya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleye katılmak için gerekli evrakların ihale günü saat 10:30’a kadar Muhasebe Birimine teslim edilmesi gerekmektedir. Şartname ve ekleri Muhasebe biriminden görülebilir ve 200,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İhaleye teklifler, 6 Kasım Pazartesi günü saat 11:00’a kadar verilebilecek.