Sevgili Çocuklar!

Kur'an-1 Kerim'in dördüncü suresinin ismi Nisa'dır ve bu sure yüz yetmiş altı ayettir. Medine döneminde indirilmiştir. Şimdi siz "Nisa" adını duyunca şaşıracak ve bu ismin sınıfınızda bir kıza ait olduğunu ya da komşularımızdan birinin adının "Nisa" olduğunu hatırlayacaksınız. Evet, doğrusu da bu. Bizler Müslümanlığımızı o kadar sevmiş ve takdir etmişiz ki çocuklarımıza hep Kur'an'dan adlar vererek dinimize olan bağlılığımızı göstermişiz. En büyük saadet dine bağlı olmaktır. İnsan, nerede ne yapacağını önceden bilirse hayatı düzene girer, korkudan emin olur ve çok çalışıp kimseye muhtaç olmamak için uğraşır. İman Allah'ın en büyük lütfudur. Kur'an-ı Kerim, kadınlara insan gözüyle bile bakılmadığı bir dönemde bir sureye "Kadın" adını vererek onların kıymetlerini yüceltmiştir. Nisa, kadın demektir.

İnsanoğlu (kadın ve erkek olmak üzere) Allah tarafından yaratılmıştır. Her iki cins de Allah katında eşittir.

Sosyal kurallar dinimizin üzerinde durduğu önemli bir olgudur. Toplum içinde başıbozukluk olmaz. Hukuk ahlak kuralları birlikte uygulanırsa o toplum birbiri kenetlenir ve hayatın her türlü zorluklarının üstesinden  gelinir.

 Allah'ın emir ve yasakları diriliş cemreleri gibidir, onlara gönüllerimizi açalım.