Yeni duyulan kelimelerin anlamlarını öğrenme güdüsü neticesinde o sözcüğün ne anlama geldiğini ister istemez merak ederiz. Türk Dili, tarih boyunca ilişki kurduğu medeniyetlerin dillerinden kelimeleri kendi bünyesine katmıştır. Kakofoni kelimesi, Fransızca dilinden Türkçe’ye geçmiştir.

***

Kakofoni ses uyumsuzluğu demektir. Müzikte ses uyumsuzluğu istenmeyen durumlar arasında yer almaktadır. Provalar, müzik aletlerinden ve vokallerden doğru sesi en uygun zamanda alabilmek adına gerçekleştirilmektedir. Sahnede şarkı söylerken ses uyumsuzluğun ortaya çıkması ciddi bir sorun ortaya çıkarabilir. Bu durum sahne performansının kalitesinin düşmesi anlamına gelmektedir. Bu sebeble kakofoni müzisyenlerin korkulu rüyasıdır.

***

Peki Kakofoni neden olur?

Yeterli seviyede çalışmayı göstermemektir. Yeterli derecede çalışmak ve enstrüman üzerinde uzun saatler geçirildiği zaman kakofoni riskini azaltmaktadır.