Güneş Sisteminin başka yerlerinde var olan her yeni sıvı su raporu uluslararası basında yankılandı ve insanlığın hayal gücünü heyecanlandırdı. Niçin? Çünkü son birkaç on yılda, Dünya'da sıvı suyun olduğu yerde, fiziksel koşullar ne olursa olsun, yaşamın olduğunu fark ettik. Daha önce yaşamın önündeki aşılmaz fiziksel ve kimyasal engeller olarak düşündüğümüz şeyi, şimdi 'ekstremofiller' barındıran başka bir niş olarak görüyoruz. Bu gerçekleşme, uzay ortamında mikropların hayatta kalması ve gök cisimleri arasında yaşam transfer potansiyelinin modellenmesi hakkındaki yeni verilerle birleştiğinde, yaşamın önceden düşünülenden daha yaygın olabileceğini düşündürmektedir. Burada ekstremofil olmanın ne anlama geldiğini ve bunun evrim, biyoteknoloji ve özellikle Evrendeki yaşam arayışı üzerindeki etkilerini eleştirel gözler önüne alıyoruz.