İletişim, iki ya da daha fazla sayıdaki kişinin birbirleriyle haberleşmesi ve diyalog kurmasına denir. Sosyal bir varlık olan insan için iletişim kurmak nefes alıp vermek gibidir.

İletişim, sözlü, yazılı, sözsüz ve görsel iletişim olmak üzere 4 farklı yöntemle yapılır. Yazılı iletişim ise kendi içinde Kurumsal ve Sanatsal iletişim olarak ikiye ayrılır.

***
Peki, insan için olmazsa olmaz olan iletişimin özellikleri nelerdir?

1- İletişimde temel amaç bilgi almak ya da vermektir.
2- Sağlıklı bir iletişim kurmak için iki tarafın da birbirini dinlemesi ve anlaması gerekir.
3- İletişim, hem gerçekleştiği ortamı etkiler hem de o ortamdan etkilenir.
4- Empati yoksunluğu ve ön yargılar iletişim bozukluğunun temel nedenleri arasında yer alır.
5- Etkili iletişimde retorik ve hitabet yeteneği oldukça önemlidir.

***

İletişimin gerçekleşebilmesi için aşağıdakilere ihtiyaç vardır.

İletişimin Öğeleri Nelerdir?

1- Gönderici – Alıcı : Sağlıklı bir iletişimin oluşabilmesi için gönderici ile alıcının olması lazım. İletişimi başlatan kişi gönderici ya da kaynak olarak ifade edilir.

2- İleti: Göndericinin alıcıya ulaştırdığı haber ya da bilgiye ileti denir.

3- Kanal: Günümüzde gönderici alıcıya göndermek istediği iletisini birçok farklı yöntemle ulaştırmaktadır. İşte bu yöntemlerin her birine kanal diyoruz. Gazete, telefon ve kitap, günümüzde en çok kullanılan kanallar arasında yer alır.

4- Dönüt: Alıcının göndericiye verdiği yanıt dönüt olarak nitelendirilir. Alıcı göndericiye yanıt vermezse sağlıklı bir iletişim gerçekleşmez.

5- Kod: İletişimin temel ögeleri arasında yer alan kod, iletişim kuran her iki tarafın kullandığı semboller dizisidir. Örneğin iki Türk’ün kurduğu diyaloğun kodu Türkçedir. Gönderici ve alıcının kullandığı kod aynı olmazsa iletişimde sorunlar oluşabilir. Yani farklı dilleri konuşan insanlar bir biriyle iletişim kurmakta zorlanır. Parola ve işaret dili de iletişim esnasında kullanılan kodlara örnek olarak gösterilebilir.

6- Bağlam: Bağlam, iletişimin kurulduğu ortam anlamına gelir. Bağlamda, sağlıklı bir iletişime engel olan unsurlar yer almamalıdır.

***

Günümüzde birçok iletişim kanalı vardır ama insanlar yine bir biriyle anlaşamaz. Çünkü biz empati yeteneğimizi kaybettik. Tok açın halinden ne anlar diye bir atasözüm var ya. O her şeyi anlatıyor. Karşımızdaki insanın ihtiyacı ne? Ne yapmak istiyor? Bir konu hakkındaki fikri ne? Gerçekten bunu sorguluyor muyuz? Yukarıda bahsettiğim her şey bir bilimin tanımıydı. İletişim biliminin tanımı. Şimdiki bahsedeceğim konu ise karşımızdaki kişi ile iletişim kurarken empati kurabiliyor muyuz? İşte bunu yapabiliyorsak en sağlıklı iletişimi kuruyoruz demektir.

Son söz: En sağlıklı iletişim için karşınızdaki insanla empati kurun!