Yaşadığımız Dünya’ya sahip çıkmak çok önemli ve gereklidir. Hayatımızı kurduğumuz ve çocuklara bırakacağımız bu dünyanın yaşanabilir olması için önemli adımlar atılması gerekmekte AB de bunun için politikalar geliştirmektedir.

AB'de çevre politikasının, atık yönetimi politikasının benimsenmesinden başlayarak uzun bir geçmişi vardır. AB'nin kendisi hem de üye ülkeleri her zaman uluslararası çevre politikasında ön planda yer almışlardır. AB temel çevre politikaları şu başlıklar altında toplanabilir: dairesel ekonomi politikası, temiz hava politikası, gürültü kirliliği ile ilgili politikalar, ab kıyı ve deniz politikası, kimyasallarla ilgili politikalar, toprak politikaları, kentsel çevre ile ilgili Avrupa birliği politikası, su politikası ve atık, çöp ve geri dönüşüm politikasıdır.