O vakitlerden bu güne geldik.

 Seksenlerde Sütçü İmamhatip lisesinde okumaya başladığım vakitlerden bu ana gelinceye kadar çok büyük vefasızlıklar yaşadım.

  Din bilgisini öğrettiğini sanan ebleh kişiler elinden ne aymazlıklar çektim ne aymazlıklar. Şöyle denir ya bunu bilen bilir bilmeyende bir dal maydanoz sanır.

   On iki eylül dönemi öncesinin ana sorumlusu A.B.D dir.Kıprıs çıkarmasının sebeb olduğu “Ambargo”ülkemizin can suyunu kesince olup bitenleri anlamak zorlaşmış kendini kurtarıcı zanneden sefiller etrafı kaplamıştı.Nereden hareket edilecekti,neler yapılacaktı?Toplum geneline bakıldığında bunun duyarlı noktası masum Anadolu çocukları olmalıydı, şer odakları işte buradan hareketle manipulelere girdiler.

   Ölümü göster sıtmaya razı et.

    Son yüzyılı kuşatan fikir hareketlerinin toplum zemini var mı?Anadolu da yapılmak istenenin ne idüğü kim tarafından biliniyor , sistemli dönüşüm için neler planlanıyor?Deneme , yanılma,yanıltma yolunun sefil uygulayıcıları kendilerini dev aynasında görüyorlar.

  Sağ , sol denilen fikir hareketlerini çok değil iki kelimeye sığdırmak akıl karımı?Türkiye yi seviyor onun için zahmetlere katlanıyorsam bunun bedeli aymazlık mı olmalı?

   Türkiye sevdası.

   Varlığımı kuşatan en büyük hakikat .Hayatıma anlam veren bu ülkünün beni alıp yoğurması ülkeme faydalı bir fert haline getirmesi en önemli iş iken bu sevdanın üstüne köprü kuran Deli Dumrul lar neler yaptılar neler.

  İnsan kendisiyle kavgalı olur mu?

  Otuzyıl sonra dönüp baktığımda bunu görüyorum.İlahi yapının inşa edilme modeli yerine anarşi ve kaos üzerine bina edilmeye çalışılan sözüm ona dindarlıktan oluşturulan Goncoluzluk başta beni ve o yılları yaşayan duyarlı insanları savurdu , darmadağın etti.

  Yol böyle değildi.

   Haricilik mantığının eskilerde kaldığını zannedenler yanılıyor bu gün bile en ilkel yaklaşımlarla insanlar kadim değerlerle irtibata geçmeye zorlanırken bu işin meydana getirdiği kırılmalar önemsenmiyor.

  İnsan böyle inşa edilmez.

  En tabii şartlarda var olmaya çalışan ekmek ve işinin kaygısını ön plana alarak Allah a kul olmanın erdemine inanan insanları Türkiye sevdasında birleştirmek için bu kadar ağır bir bedelle karşılaştırmak insaf mı?

  Din kavramları önemli başta dostluk,vefa,kadirşinaslık,emek,özgürlük,hukuk,ahlak,estetik olmak üzere yaşayan ve yaşatan kavramların hamsoftalar tarafından anlamsız hale getirilmesi en büyük sorun.

  Din psikolojisi eksenli olarak nasıl dinle karşılaştığımı bunun sosyolojik evrelerini ve o yılların hakikat avcılarından neler çektiğimi yazmak boynumun borcu erenler.