Sevgili Çocuklar!

Ali- İmran Sûresi, Kur'an-ı Kerim'in üçüncü suresidir. Medine döneminde indirilen bu sure 200 ayettir. Sûrenin adı "İmran" isminden gelmektedir. İmran Hz. Meryem'in babasıdır. Sûrenin 33. ve 34. ayetleri şöyledir: “ Adem'i, Nuh'u İbrahim ve ailesini, İmran ailesini, birbirinin soyundan olarak  âlemlere tercih etti."

Allah'ın tercihinin sebepleri nedir diye hemen aklımıza bir soru geliyor değil mi? Allah kimin yanındadır, hangi işleri beğenir? Kurân-ı Kerim Allah'ın beğendiği amelleri şöyle sıralıyor:

Allah'a iman etmek, temiz olmak, işini iyi yapmak, helal kazanç için çalışmak, adaletli olmak, doğruluk, iffet, sözünü tutmak, iyilik, zekât, namaz, hac.

Allah'ın karşı olduğu işler de şöylece belirtiliyor:

Sirk, iki yüzlülük, hainlik, haram yemek, zulüm, yalan, zina, sözden dönmek, söz taşımak, kibir, içki, kumar, adam öldürmek. Yerimizi bilelim ona göre ayağımız' denk alalım.

Meryem adı Hz. İsa'nın annesinin adı oluncaya kadar erkekler tarafından kullanılırdı ama bu isim Hz. İsa doğduktan sonra bayanlar tarafından kullanılır olmuştur.

Hz. İsa Allah'ın kelimesidir.

Âdem peygamber ve İsa peygamberin doğumları insanların en büyük imtihanlarından sayılır, her ikisinin de mucizeye dayandığını bilmek bizlere selamet kapısı açar. Size İsmi Azamı da yazayım çünkü Hazreti Peygamberimiz hadisi şeriflerinde buna işaret ederek: "Âl-i İmran'ın baş tarafı İsmi Azam" demiştir. "Allahü lâ ilâhe illa hüve'l-hayyül kayyum" u İsmi Azam olarak ezberleyip, sıkça okuyalım.

Hayatın kendisi aslında ezel ebet sırrıdır. Din konularda bilmeden tartışmalara girmemek gerekir. Bize düşen bilgi sahibi olup, irfana ulaşıp öyle konuşmak gerekir. Fikir sahibi olmak için bilgi sahibi olmak gerekir. İslamiyet; insanlığın sığınacağı huzur ülkesinin kutlu adıdır, ne mutlu Müslüman olanlara.