Millet İttifakı olarak ya da namı diğer altılı masa yerel yönetimler konusunda Anayasanın 127. Maddesinde bir değişiklik önerisi ile geldi bu neden önemli derseniz? Yerel yönetimler ülkenin çeşitli yerleşim yerlerinden gelen talepleri kendi içinde yerelden ihtiyaçların karşılanmasıdır. Yerel yönetimler merkeziyetçi yapının da olumsuzluklarını kaldırır. Ancak yerel yönetimlerin bu faaliyetlerini yapabilmeleri için özerk olmaları gerekmektedir. Özerklik bir yerel topluluğun, yerel nitelikte olan işleri kendi başına, kendi organları eliyle görebilmesi ve buna olanak verecek kaynaklara sahip olmasıdır. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına göre de yerel yönetim üzerindeki denetim hukukilik denetimini esas almalıdır.

Değişiklik önerisi de hizmete yakınlık ilkesi/ yerellik ilkesinin gereği olarak alt birimlerin hizmeti yerine getirdiği sürece üst düzey toplumsal birimlerin müdahale etmemesini baz almakta. Merkezi yönetimin yerinden yönetimin eylem ve işlemlerini denetlemek ve bu kararı bozmak yetkisine ise idari vesayet denir. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemiyle bu vesayet makamları Çevre Şehircilik Bakanlığı yerel yönetimin faaliyetlerinin denetimi açısından vesayet makamı iken organların oluşumu ve görevden uzaklaştırılması konusunda İçişleri Bakanlığı vesayet makamıdır. Anayasanın 127. Maddesindeki değişiklik önerisi de yerel yönetimler üzerindeki bu vesayeti azaltmak ve seçimle gelenin ancak yargı yoluyla uzaklaşabileceğinin de teminatı olması açısından önemlidir.

Diğer önerileri diğer yazılarda tek tek üzerinde duracağım bununla beraber bu önerinin de yadsınamaz bir değerinin olduğunu yerel yönetimler açısından faydalı olacağının dikkatini çekmek isterim.