Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat

Kadim bir kültürle kuşatılan coğrafyamızın her an dillerde olan bazı kelimeleri var bunlar dillerden hiç düşmez öyle ya da böyle olgular bu çerçeve de tanımlanır.

Musevi,Yahudi,İsrail,İbrani kelimeleri kendince bazı kavgaları da getirse başta Tevrat olmak üzere kutsal kitabımız da bu kavramlar yer almakta anlam alanı genişleyip daralmakta.M.Ö .13 yüzyıl ve öncesinde başlayan bu dini hareket 20 milyon insan üzerinde etkili olurken İslam dünyasının sızılarından biri olmaya da devam etmektedir.Tora, Talmut adlı kutsal kitapları;ortodoks,reformist,muhafazakar,yeniden yapılanmacı,Siyonist Yahudilik olmak üzere akımları bulunan bu dini hareket yarınları da etkileyeceğe benziyor.

Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat,Baki Adam tarafından kaleme alınan dinler tarihi alanında bir doktora çalışması.Hristiyanlarca da kutsal kabul edilen Tevrat “Kitabı Mukaddes”adıyla içinde “İncil “ i de bulundurur ve bu kitap geçen yüzyıl da Türkçemize kazandırılmıştır.Tevratın tahrifi,tebdili ve neshi meselesi islam alimleri tarafından gündeme getirilmiş bu konu hakkında farklı görüşler oluşmuştur.Baki Adam islami literatür de yer alan bilgilerin konuyu aydınlatmada yeterli olmadığını belirterek ; “Biz ,Yahudiler cephesinden konuya bakmak ve böylece Tevratın mahiyeti,tahrifi,tebdili ve neshi gibi meseleler de Müslümanlar arasında meydana  gelen tartışmalara ışık tutmak için bu konuyu ele aldık” der.Girişle başlayan kitap,Tevrat,Musaya verilen kitaplar mı,bu günkü tevratın teşekkül süreci,Yahudilerin tevrata bakışı,Hristiyanların ve Müslümanların tevrata bakışı ve sonuçla tamamlanmaktadır.

Dini konuların geniş alanı her gecen gün genişlerken temel yapılarda yer alan Yahudilik ve tevratın bilinmesi içeriğinden haberdar olunması elzemdir.Dünya geneline yayılan kutsalla ilgili her türlü malumatın insan ruh yüceliğine ait izler taşıması bu konunun önemine işaret eder.Coğrafyayı anlamak yaşanan ve yarınlar da olabilecek olayların şifrelerini çözmek için bilgiye ihtiyacımız var.Tevrat hakkında yazılan kitabın akademik üslubu okumayı kolaylaştırıyor konuyu öğretici tarzda ele alan yazar tekrarlar ve dipnotlarla olguları zihinler de canlı tutmayı beceriyor.”Tevratı Kuranı Kerimle karşılaştırdığımız zaman iki kutsal kitabın yaklaşık % 70 oranında birbirleriyle uyuştuğunu görürüz.% 30 luk farklılığı vahyin zamansallığı,yerelliği,derlenme süreci ve nesih gibi hususlarla açıklamak mümkündür.” (sh.220).Kitap da ilginç bazı notlar Spinoza ya atfen yapılan 149 .sayfa da  bulunmaktadır.

Dini bilgilerin takvim yapraklarında yer alan malumat yığınlarından koparılması süreci bittiğinde konuşmalar ve fikirler doğru bir zemine oturacak havanda su dövme furyası sona erecektir.Kadim bilgilerden kopmanın bedeli ağır.Terörle anlaşılamaya çalışılan dinin Müslümanlıkla bir ilgisi yok.Medeniyet çağrısının zeminini bulamaması din olgusunun sahih bir çerçevede değerlendirilmemesinden kaynaklanmakta zaman ,zaman yapılan algı oyunları işi zora sokmaktadır.

Bilgi yolumuzu aydınlatır ! 

Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat,Baki Adam,Pınar Yayınları,İstanbul,2018