Sevgili yavrularım!

Kur'an-1 Kerim'in yirmi yedinci suresi "Neml" suresidir. Arapça bir kelime olan "Neml" in manası  “Karınca"dır.

"Süleyman ve Hüdhüd" suresi adlarıyla da bilinen sure doksan üç ayet olup Mekke'de vahyolunmuştur. 

Bilgi çok değerlidir. İnsan olarak varlığımızı devam ettirmek için çok bilgiye ihtiyacımız var. Akıl, duyular, yaşadığımız toplum, gözlem-deney, sezgi bize bilgi verdiği gibi yüce Allah da vahiy bilgisiyle hayatımızı aydınlatır.

Allah mutlak doğrudur!

Ölçü ve değerlendirmede Allah'ın kurallarını doğru olarak kabul edersek hayatımızdaki soruların çoğuna cevap bulmuş oluruz. Doğru dediğimiz kuralların ardında güç ve iradesiyle Allah vardır. O bu prensiplerle bizleri esenliğe ulaştırır.

Tarih boyunca büyük medeniyetler kurmuş toplumları çok iyi inceleyip araştırmamız şart. Akdeniz çevresinde oluşan uygarlıkların hangi sebeplerle yıkıldığı bu surede anlatılır. Geçmişten ders alırsak hayatımız daha da bir anlam kazanır.

Hayvanlar âlemi hep ilgi alanımızda olsun.

Dünya üzerinde yaşayan tek varlık değiliz. Sevinçlerimiz, kederlerimiz, yaşam biçimlerimizi daha mükemmel hale getirmek istiyorsak bütün dünya varlıklarıyla düzen içinde yaşamak zorundayız. Ekolojik denge diye bugün sıkça gündeme getirilen konular Kur'an-ı Kerim tarafından daha güzel bir anlatımla dikkatlerimize sunulmuştur.

Her varlığın dilinden anlamayla çalışmalı, onların seslerine yüreklerimizde yer vermeliyiz. Kulak kesilin bakalım rüzgâr hangi ilahiyi seslendiriyor...