Ciğerparelerim!

 Kuranı Kerim'in 23. Suresi olan Müminun suresi Mekke'de indirilmiştir ve 118 ayettir.

 Cennet ve sonsuzluk fikri insanların vaz geçilmez düşüncelerindendir. Dert ve kaygıların olmadığı ölümsüz bir hayatı özlemek fıtratımızda var, bunun neden böyle olduğunu ilerleyen yıllarda daha iyi anlayacaksınız.

 İyilik ve kötülük. Hayatımızı kuşatan iki önemli değer alanıdır. Nelerin iyilik nelerin kötülük olduğu daha ilk çocukluk döneminden itibaren ortaya çıkar bizde tercihlerimizi o yönde yaparak iyilikten mükafat kötülükten de ceza göreceğimizi biliriz.

Allah katından iyilik nedir? İyi insanların davranışları nelerdir? İşte iki önemli soru ve cevabı da bu surenin ilk on ayetinde verilmiş sırayla yazacak olursak karşımıza çıkan davranışları ezberlememiz kolay olur:  İman etmek, mutluluk, namaz kılmaz, boş işleri terk etmek, aileyi korumak, emanetleri kollayıp korumak, zamanı boşa geçirmemek, malın zekatını vermek, sözüne sahip olmak? Ne güzel davranışlar bunlar böyle işte huylarını bu  motiflerle süsleyen müminler ebedi olarak Firdevs  cennetinde olacaklardır.

 İnsan topraktan yaratılmıştır.  Varlığı topraktan aldığı gıdalarla sürüp gitmekte sağlığında organik gıdaların değeri artmaktadır. Her bahar dirilen toprağı gördükten sonra tekrar dirilmeyi inkâr etmek hangi akla sığar?

Hayat ciddiyet ister!  .

 Hayat bir geçici mana, bir oyun değildir. Hayat, amacı olan, dikkatle yaşanması gereken bir armağandır.  İyiliklere kim layık olacak? Sözüyle özünü kim birleştirecek?

 Bu sorularıma dilerim "Ben'' diye cevap verirsiniz de Allah'ın razı olduğu müminlerden olursunuz. Müminun suresi şu duayla biter bizde böyle dua ederek Allah'a el açalım: " Ya Rabbi! Sen bizi affet! Sen bize merhamet et: Zira merhamet edenlerin en hayırlısı Sensin Sen!"