İnsana  yüklediğim anlam kendi alanı dışına taşıyor mu?Yer yer akla gelen bu  olgunun izah edilmesi şart.

     Zaman aralığında vücut bulan insanın mekanla olan irtibatının kısa olması hayli düşündürücü.Ölümsüzlük arzusunun aklımızdan hiç çıkmaması demek ki boşuna değil ,insan kendi doğal manasına ancak ölümsüzlükle ulaşabiliyor.

    Hayat ve ölüm ikileminin vücudumuz da ölüm lehine çözerken aklımız da ölümsüzlük adına niyetlendirmemiz şart.Peki bu nu kim sağlayacak.?

   Elbette Allah!

  Başka sebebler  Allah ı zorunlu kılmazken özümden aldığım bu hikmet  Allah ın var olmasını şart kılıyor.İnsani varlığımın teminatı Allah tır.Dile getirdiğim bu öz ifadenin psikolojik evreleri medeniyet  teorisinin arka planını yayınladığım  da hakkıyla görülecek fikir çilesi denilen o erdirici yapının insanı un ufak eden ezici gücü bilinecektir.

   İdeal olanı ortaya koyup o nu şekillendirme fikrinin kuşatıcı olmadığını görüyorum en inşa edilecekse bu insan tarafından kademeli olarak yapılacaktır.Verilmiş mükemmelliğin değil kazanılmış idealin bize şart olduğunu belirtmek istiyorum.

   Gelin kendi dünyamızı kuralım bunun anlam sınırlarını da Allah a göre tanımlayalım.

  Akıl ın ürettiği anlam kategorileri ortada .Binlerce yılın sonuçları ,aklı çatlatırcasına  yapılan düşünce biçimleri kendi varlığımızı katarak ulaştığımız erdemi hatırlatıyor.

  Allah vardır O nun varlığını anlamlı kılma zorunluluğunun insana yaratılış sırrı olarak verilmesi bir hayat gerçeğidir bu ya olacak  ya da olmayacaktır.Akıl boyutunda ele aldığım konu doğrulanabilir özelliklere sahip olduğu kadar yanlışlanmamış olma vasfıyla da dikkatimi çekmektedir.Olgunun doğru  ve yanlış kategorileri  mantıki ifade olarak önem arz ederken şu önemli evrelerin büyük kazanım olduğuna  da dikkat çekmek istiyorum.

   Allah ın varlığının fikir tarihinde ki evreleri şu şekilde dir.

  1-Ontolojik delil

2-Kozmolojik delil

   A-Hudus delili

   B-İmkan delili

3-Nizam ve gaye delili

4-Dini tecrübe delili

5-Ahlak delili

İnsan aklının yüzlerce yıl süren bu birikimi VAHDET anlayışının doğal bir kazanımı olarak önümüzde durup onları varlığımıza katmayı  beklemektedir.