Saçılırken aleme sırlar

Adımı kulağıma fısıldadılar

Bin bir aynalı aleme

Maskeli Ötleğen kuşu diye saldılar

Çetin bilmeceler soruldu

Kan kırmızı süt beyaz

Kale kapısından sığmaz

Ceviz kabuğuna sığar

Şaştım

 Daha zoru da vardı

İnsan olmak ya da Maskeli Ötleğen olmak

Korkmayın ne  olur

Tek yüzüm var o da maskeli

Zamanın her an değişirken yüzü

Tek noktada deviniyor gerçek

Her gören yüz şaşkın melül

Bilirim Gordium düğümü çözülmeyecek

Gül ağacının dalındayım

Yaklaşıyor ötelerden ayak sesleri

Kulağım İsrafilin fısıltısında

İskender  İskender  diye haykırıyor tümenler

Kızılırmak yüreğimde çatallanıyor.

ALİ BÜYÜKÇAPAR