Kur'an-ı Kerim üzerine yapılan çalışmalar her geçen gün artıyor. Değişik konuların Kur'an-ı Kerim ışığında incelemeye alınması Kitab'a karşı ilgimizi daha da canlandırıyor.

Psikoloji davranış bilimidir. Zaman zaman insan psikolojisini merak ettiğimiz olmuştur. Kendimizi tanımadığımızı ya da başkalarının bizi anlamadığını düşündüğümüz de çok olmuştur. "Kur'an'da İman Psikolojisi" kitabını kitapçıdan alıp incelemeye başladığımda çok uzakta olmayan konuların sayın Abdurrahman Kasapoğlu tarafından ele alındığını anladım.

Psikolojinin amacı, insan davranışlarının nedenlerini ve niteliklerini incelemektir. Düşünme, belleme, hayal kurmanın nasıl gerçekleştiği; öğrenme ve unutmanın ne şekilde olduğu; zeka, yetenek ve kişilik bakımından insanlar arasında ne gibi farklar bulunduğu, toplum ve çevrenin insanı nasıl etkilediği, insanın ne tür durumlarda çevresiyle uyumsuzluk haline düştüğü ve bunun nedenlerinin neler olduğu gibi sayısız olayın bağlı olduğu kanunları bulmaya çalışır.

Kur'an-ı Kerim insanı konuların merkezine yerleştirir ve onun özelliklerini acelecilik, nankörlük, hırs, kırılganlık v.b. gibi niteleyerek kişinin inanç ve inkâr açısından tercihini yapmasını belirtir. Kur'an-ı Kerim insanın mutluluğunu kendisine gaye edinir ve hayatta uyumlu, tutarlı, huzurlu bir ferd olarak yaşabilmenin önemine dikkat çeker. Psikoloji ilminin verileri ile Kur'an-ı Kerim'in buluştuğu noktaların ele alındığı bu eser tefsir çalışmalarında bir metod olarak kullanılıyor, ama sayın Kasapoğlu kitabında bu çalışmanın genel tezini oluşturmaya gayret göstermiş. 1158 dipnotun verildiği kitaba içindekilerin yazılmaması ise hayli garib bir durum. Kur'an okumaları için bir basamak olan bu kitabı okuyalım.

Kur'an'da İman Psikolojisi, Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Kasapoğlu, Yalnızkurt Yayın, İstanbul