1923-1956 döneminde ekonomik ve sosyal açıdan sakin bir süreç yaşayan Kahramanmaraş,  bu dönemde birkaç çırçır fabrikası ve gıda endüstrisi tesisi kurulmasıyla şehir kuzey bölgesine doğru genişledi.1957'de hazırlanan imar planı, şehrin güney tarafını yerleşime açtı ve Kıbrıs Meydanı ile Trabzon Caddesi'nin oluşmasına yol açtı. Bu dönemde Hayrullah, İsmet Paşa, Yenişehir, Menderes, ve Şeyh Adil gibi mahalleler kuruldu, diğer mahalleler ise büyüdü.

274A8887

ŞEKER DERE YOLUNUN AÇILMASIYLA ŞEHİR BATIYA DOĞRU GENİŞLEDİ

1978-1985 arasında Kahramanmaraş'ta endüstri alanında büyük gelişmeler yaşandı, özellikle tekstil sektörü önemli bir ivme kazandı. Şehrin doğusunda "Küçük Sanayi Sitesi" kuruldu ve şehir doğu yönünde genişlemeye başladı. Gaziantep ve Adana karayollarında endüstri tesisleri kuruldu, şehir içerisinde imar çalışmaları yapıldı ve Şeker Dere yolunun açılmasıyla şehir batıya doğru genişledi. Aynı zamanda şehrin bu yönde gelişmesinde, topoğrafyanın uygunluğu ve batıdan esen rüzgarların etkisi oldu.

441023520 18430399030016039 9204632360912680456 N 1

GAZİANTEP KARA YOLU ÜZERİNDE TAMAMIYLA ENDÜSTRİ TESİSLERİ KURULDU

1985'ten sonra Belediye tarafından şehrin batı tarafının imara açılması ve alt yapının hazırlanmasıyla şehir bu yönde hızla gelişti. Şehrin bu yöndeki gelişimi Tekerek yolunun açılması ve Afşar Köyü’ndeki üniversite kampüsünün faaliyete geçmesi ile daha da hızlandı. Bugün Kahramanmaraş, doğuda Dereköy, batıda Ceyhan Nehri, güneyde Aksu Çayı ve kuzeyde Ahır Dağı tarafından sınırlandırılan bir alana yayılmış durumda. Bu süreçte şehrin doğu yönünde de gelişmeler yaşandı, mahalleler büyüdü ve Gaziantep kara yolu üzerinde tamamıyla endüstri tesisleri kuruldu.

Editör: Didem Kayabaşı