6 Şubat depremlerinin Merkez Üssü Kahramanmaraş'ta eğitim durumunu, TÜİK 2022 verilerine göre detaylı bir şekilde inceledik. Çıkan verilere göre, şehir genelindeki nüfusun eğitim durumunu çeşitli kategorilerde değerlendirdik. Bu Kapsamda Okuma yazma bilme durumu incelendiğinde, 42 bin 85 kişi okuma yazma bilmezken, 120 bin 771 kişi okuma yazma bilmekte ancak herhangi bir okulu tamamlamamış durumda bulunmakta. Bu veriler, şehirdeki temel eğitim ihtiyacının karşılanması ve eğitim fırsatlarının genişletilmesi konusunda potansiyel bir gerekliliği de gösteriyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA 126 BİN 821 KİŞİ YÜKSEKÖĞRENİM GÖRÜYOR

 Aktif öğrenim gören kişilere odaklandığımızda, farklı eğitim seviyelerinden öğrencilerin sayıları dikkat çekiyor. İlkokul düzeyinde eğitim alan öğrenci sayısı 240 bin 60 iken, ortaokul veya dengi meslek okulu seviyesinde 212 bin 827 öğrenci bulunuyor. İlköğretim seviyesinde eğitim alan kişi sayısı 84 bin 450 iken, lise veya dengi meslek okulu seviyesinde 211 bin 968 öğrenci eğitim görüyor. Yükseköğrenim seviyesinde eğitim gören kişiler ise 126 bin 821 öğrenci ile ön plana çıkıyor. Ayrıca, yüksek lisans ve üzeri düzeyde eğitim gören 16 bin 30 kişi de şehirdeki eğitim profiline de katkı sağlıyor.

ŞEHİRDE 12 BİN 633 KİŞİNİN OKURYAZARLIK DURUMU BELİRSİZ

Öte yandan, şehir genelinde okuryazarlık durumu belirsiz olan 12 bin 633 kişi bulunuyor. Bu durum, eğitim seviyesinin değerlendirilmesi ve bu konuda yapılabilecek potansiyel iyileştirmelerin gözden geçirilmesi açısından önemli bir veri olarak öne çıkıyor. Kahramanmaraş'taki eğitim durumu analizi, eğitim alanındaki güçlü yönleri vurgulamanın yanı sıra, okuma yazma bilmeyen veya eğitimini tamamlamamış kişilere yönelik destek ve fırsatları değerlendirme ihtiyacını da ortaya koyuyor.

Editör: Çağatay Gedik