İLERLEYEN DÜŞÜNCE

 Binalar taş taş Üstüne konularak yapılır. Muhakemede en büyük problem acele genellemeler yapmaktır. Bir diğeri bir konuda birçok ihtimal bulunduğu halde problemi ikili düzlemde ele almaktır. Üçüncü hata aynı şart ve durumda olmayan iki ayrı şeyi birbirine kıyaslamak ve bu yanlış temelden yanlış sonuç çıkarmaya çalışmaktır.

Çoğunlukla insanlar kendi yanlışlarını doğrularla verirler. Sayılar yalan söylemediği halde sayılara yalan söyletilebilir. 

Problem çözümü için: 

1)-Problem, iyi ve doğru biçimde gerekçeleriyle öğrenilmeli.

2)-Problemi ortaya çıkartan sebepler tahlil edilmeli.

3)-Çözüm için zihin ve hafıza devreye girdirilmeli.

4)-Mümkün çözümlerin uygun olanından birinin denenmesi.

5)-Riskin azaltılıp maddi ve manevi en az zararın bilinmesi.

6)-Şartlar oluştuktan sonra kesin çözüme karar verilip muhakkak problemin çözülmesi.

Dinleme

Sosyal hayat, günlük işlerimiz, yarınlarımız bizi, dinleme kabiliyetini devamlı kullanmak ve geliştirmeye iter. Başarı dinlemeden ve anlamadan geçer.

Dinleme, nasihat alma bizim toplumumuzda yazılı kültürden daha önde bulunur. Dinleriz hep bizi dinlemeye de çağırırız. Başkalarının bizi dinlemeleri bizim onları dinlememizle olur. Şu bilinmeli duymak dinlemek değildir, bakmanın görmek olmadığı gibi. Dinlerken şu hususların bilinmesi lazımdır: 

 1)-Konuşmacıyı karşı çıkmak için dinlemeyin onun anlatacakları sizi ilgilendirebilir.  

2)-Konuşma esnasında verilen örnekleri sizde örneklerle zenginleştirin.

3)-Hislerinize kapılmayıp dış görünüşle uğraşmayın öze bakın.

4)-Konuşmacıyı kendi kelimeleriniz ve kavramlarınızla daha sonra değerlendirin.

5)-Not alın ve bunu devamlı anahtar kelimelerle yapın.

6)-Başkalarını dinleyin ki sizde dinlenebilesiniz.

7)-Konuşan kişiyi kendi doğrularınızla yanlış yapmaya sevk etmeyin. 

Not Tutma

Yazı kalır söz unutulur. Eğitim, iş, günlük hayatımızda yapmamız gereken onlarca şeyi yazıyla yaparız bunun için de temel ilkeler vardır.

Konferans, radyo konuşması, önemli bir kimsenin sohbeti, dersler ana hatlarıyla yazılır. Not tutma sözü kalıcı kılar. Derslerde not tutmak için şunlar yapılmalıdır: 

1)-Ders önceden çalışılmalı ana tema çıkartılmalı.

2)-Konuşmacıya yakın oturarak kelime anlaşılır olarak duyulmalı.

3)-Konuşmacıyı kendi ifadelerinizle yazın.

4)-Mümkün mertebe özel yazı metodu geliştirin.

5)-Notlar uygun kâğıtlara düzenli olarak yazılmalı kaçırılan noktalar boş bırakılıp, konuşmacı takip edilmelidir.

6)-Ana konuyu belirtin ve notlarınızı temize çekmek için çalışmayın.

7)-Notlarınızı gerektiğinde başkalarıyla paylaşın.