Canlı varlıklar doğarlar, büyürler ve ölürler. Gelişme insanda olduğu gibi bitki olsun, hayvan olsun bütün canlı varlıkların en belirgin özelliğidir.

İnsan sürekli bir oluşum içindedir.

Çocuk zaman ilerledikçe hem büyür hem de gelişir. Gelişme belli bir doğrultuya yönelik sistemli değişikliklerdir. Doğuştan itibaren tedrici değişikliklerle insanın ağırlığı artar, boyu uzar, beden organları değişir, zihin fonksiyonları çeşitlenir, duygusal yaşamı zenginleşir ve bu gelişmeler insan hayatının sonuna kadar hiç kesilmeden sürer gider.

İnsanın gelişmesi kısmen öğrenme, kısmen de olgunlaşmayla olur.

Olgunlaşma öğrenmenin temelidir, zamanla adeta kendiliğinden meydana gelen anatomik ve fizyolojik gelişmelerdir ve kalıtsaldır.

Gelişme süreklidir.

Gelişme hızı her dönemde aynı değildir.

İnsanın değişik yanlarının gelişimi farklı zamanlara göredir.

Yetenek ve becerilerin gelişimi sıralıdır.

Öğrenme ise taklit, görgü, alıştırmalar gibi daha ziyade çevresel etkilerle meydana gelir.

Gelişimi hem iç hem de dış faktörler etkiler.

İnsanın gelişiminde şu çağlar vardır:

Süt çağı, oyun çağı, okul çağı, ergenlik öncesi, ergenlik çağı, genç yetişkinlik çağı, orta yaşlılık çağı ve yaşlılık çağı.

Öğrenme ile bazı modelleri size sunmak istiyorum:

Aktif öğrenme, anlamlı öğrenme, tam öğrenme, birey temelli öğrenme, probleme dayalı, işbirliğine dayalı, proje tabanlı ve okulda öğrenme.

Yediden yetmişe okullu olduğumuz zamanları yaşıyoruz.

Okul çağının belirli evreleri yasalarla belirtildiği için önceliğimiz bu aşamaları verimli geçirmek olmalıdır. Bir öğrenci genç olarak hem ailen hem öğretmenlerin hem de ülken için çok değerlisin.

Özelliklerimizin keşfedilip geliştirilmesinin mekânı okul sıralarıdır. Çeşitli şekillerde insanın başarısı ortaya çıkartılabilir.