Mutluluk sözünde herkesin anladığı bir başka mana vardır. Genellikle mutluluk: sevindirici bir olay, sevindirici bir sonuç olarak anlaşılır.

Mutsuzluk denince de aklımıza hep kötü şeyler, üzücü olaylar gelir.

Sevinç ve hüznün süresi de sınırlı iken insan mutluluğu bedene bağlı geçici zevklerde mi, yoksa ruh sahasında mı aramalıdır?

Peki insan nedir?

Beden ve ruh yapısı bulunan akıllı ve özgür iradeli varlıktır.

Mekân ve zamana bağlı olarak kendi varlığını bulan insanın geçirdiği evreleri düşünerek beden ve düşünce yapısındaki değişim ve dönüşümleri bilmemiz gerekir.

Varlığımızın özü olan benliğimiz, kendi varlığımızı eşyanın varlığından ayrı olarak tanımamız sonucu meydana çıkıyor.

Çocuk kendi varlığını diğer varlıklardan ayırt ederek kişilik kazanır. İnsanın biricikliği, kişiliğini elde etmesi, kendi özü ile dış varlıkları kesin olarak birbirinden ayıran bir bilgi sayesinde olur.

Var olmak, var olduğunu bilmek demektir!

Var olduğunu bilmek için de kendi özünün diğer varlıklardan ayrı olduğunu bilmek şart. Öyleyse varlığı aydınlığa çıkaran bilgidir. Cansız varlık, şuurdan yoksun olduğu için varlıktan da kendi varlığından da habersizdir. Çünkü bilinmeyen her şey yok gibidir. Var olmak da bilinmek demektir.

Dünyaya doğuyoruz!

Doğa ve evren denilen geniş bir âlem de bizleri kuşatıp gerçek ve hakikatleri önümüze sıralayarak değerler sıralamasını oluşturuyor.

İnsan bilme özelliğiyle diğer varlıklardan ayrılır. Bilgi bilen ben ile bilinen arasında kavramlar ve hükümler oluşturan hikmetin kendisidir.

Bilgi çok farklı varlık alanları ile ilgilidir. Bilgi çeşitlerini anlamak için onun günlük hayatta, dinde, teknikte, sanatta ve bilimde ortaya çıkış şeklini gözden geçirmek yerinde olur. Çünkü bilgi türleri, yansıttıkları varlık türlerine göre adlandırılır. Matematik, fizik, biyoloji, sosyoloji, psikoloji, teoloji varlıklara ait bilgiler gibi.

Bilgi türleri: gündelik bilgi, teknik bilgi, sanat bilgisi, bilimsel bilgi, dini bilgi, felsefi bilgidir.

Bilgi alanları bizi öyle bir yere götürür ki orada hakikat, gerçek ve temellendirme ile buluşur, kendimizden başlayarak alemi inşa ederiz.