Sevgili çocuklar!

Kur'an-ı Kerim'in sekizinci suresi olan Enfal Suresi yetmiş beş ayet olup Medine'de inmiştir. Bedir Suresi diye de bilinen bu sure Bedir Savaşından bahsetmekte olup ganimet anlamına gelen `Enfal' kelimesiyle adlandırılmaktadır.

Savaş, hayatımızın gerçeğidir.

"Sulh isteyen savaşa hazır olmalı" ilkesini aklımızdan çıkarmamalıyız. Savaş hayatın doğasında, özünde var olan bir hakikattir. Hak ile batılın, iyi ile kötünün, başarılı ile başarısızın mücadelesi biter mi zannediyorsunuz?

Korkunun ecele faydası yoktur.

Bedir, Uhut, Hendek Savaşları, Hayber ve Mekke'nin fethi gibi nice zaferler İslâm tarihinin şeref levhası olarak karşımıza çıkar. Dört halife döneminde devam eden bu süreç içinde İstanbul'u almak için gelen Eyüp Sultan' unutmamız mümkün mü?

Allah'ın adaleti gerçekleşecektir.

Hayat, din, mal, nesil ve akıl, korunması gereken beş temel hakikattir. İslam dini bu beş esasın korunması için geniş bir zeminde mücadeleyi farz olarak görür.

Takva Allah ı saymak, O'nun rızasına aykırı davranmaktan korunmak ve sakınmaktır. Takva Müslüman için en önemli hazinedir. Takva bir nurdur, bu ışığa sahip olan kimse cehaletin karanlığından kurtulur ve hayatın her anını güzel yaşar.

Allah u Teâlâ bizi hep görür.

Yaptığımız işlerde O'nun rızasını esas almak için her zaman vicdanımıza yönelmeli, varlığımızda gizlenen o sese hep kulak vermeliyiz.

Çalışmalı çabalamalı, hayatın her an bir mücadele içinde geçtiğini, bunun neticesinde de iyilikle kötülüğün bir birinden ayrılacağını hiç unutmamalıyız.