7452 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yapılacak yeni yapıların bulunduğu parsellerin maliki olan gerçek veya tüzel kişilere hibe ve yapım kredisi verilmesine ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazete’de yayımlandı. 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde orta hasar ve üzeri hasarlı olarak tespit edilen yapıların yeniden yapımına yönelik iş ve işlemlerde kullanılmak üzere hak sahiplerine verilecek nakdi veya ayni hibe ile yapım kredisine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

VERİLECEK OLAN KREDİ VE HİBE DESTEĞİNİN MİKTARI ARTTIRILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından konutlar için 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin TL hibe, 1 milyon TL kredi, iş yerleri için 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi verilecek. Aynı zamanda hibe yardımı, yapılacak olan inşaatın büyüklüğü, niteliği gibi hususlar gözetilerek ayni olarak inşaat malzemesi desteği verilmesi şeklinde de yapılabilecek. 

KREDİLER, 2 YIL ÖDEMESİZ 10 YIL VADELİ VE FAİZSİZ OLARAK VERİLECEK

İnşaat yapımı için verilecek nakdi ve ayni hibe yardımı haricinde, yapı denetimi, jeolojik etüt raporu ve harita hazırlanması ile yapıma yönelik benzeri işler için hak sahiplerine bağımsız bölüm başına 40 bin TL nakit hibe de verilecek. Hibe başvuruları hak sahiplerince yapım ruhsatının alındığı tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde e-Devlet üzerinden veya il müdürlüklerin de yapılabilecek. Krediler, 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli ve faizsiz olarak verilecek.

AYNI BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN HEM HİBE HEM DE KREDİ ALINABİLECEK

Hak sahipleri en fazla 3 bağımsız bölüm için kredi kullanabilecek. Aynı bağımsız bölüm için hem hibe hem de kredi alınabilecek. İnşaat halinde olup, orta ve üzeri hasarlı olarak tespit edilen yapı maliklerine de hibe ve yapım kredisi verilecek. Hasarlı yapının bulunduğu parselde zeminden kaynaklanan sebeplerle veya imar mevzuatı ile imar planlarına göre yapı yapılması mümkün değilse, aynı il sınırları içerisinde olması şartıyla hak sahiplerine ait başka bir parselde yeni yapı yapılmak istenilmesi halinde hak sahiplerine hibe ve yapım kredisi kullandırılacak.

EXPO bölgesinde villalık arsa sahibi olabilirsiniz EXPO bölgesinde villalık arsa sahibi olabilirsiniz

Haber: Emrah Özdemir