İnsan olarak doğduğumuz hayatı anlamlı kılmak beşer üstü bir çabayı gerektiriyor. Ailede dünyaya gözlerini açan insan dil denen olguyla şekil alıp zamanla da şekil veriyor. Dil sanata kapı aralarken değişik sırları da barındırıp bilinenden bilinmeyene doğru insana yön verebiliyor.

Bir duygunun tasarımın, güzelliğin dışa vurumunda ,anlatımında kullanılan yöntemlerin tümüne  sanat denir. Sanatları farklı şekillerde sınıflandırabiliriz. Dilin üzerine dönecek olursak dil kendini edebi metin olarak gösterir. Edebi metinler yazıldığı dönemin özelliklerini taşıması hepsinden öte kurmaca olması gibi belirleyici özellikleri taşır. Şiir çoşku ve heyecanı dile getiren türlerdendir. Tema ve konusu ayrı bir yazı konusudur. Şiir dili günlük dilden tümüyle farklıdır. Şiir dilinde imgelere, alışılmamış bağdaştırmalara, sapmalara, söz sanatlarına başvurularak farklı bir dil oluşturulur.

Şiirde: anlatım, buluş , imge, ses unsurları değerlendirmelerimin ölçüleridir. Şiir türlerini: epik, lirik, pastoral, didaktik, satirik, dramatik şeklinde sıralayabiliriz.

AYDİBA şiir kitabı şiirin temalarına uygun olarak yazılan usta malı bir eser. Şair dünden yarına taşıdığı sanat birikimini kelimelere bezeyip bunlardan şiirler çıkartıyor. Celalettin Kurt’ un bu kitabı MENSUR ŞİİR ‘ in özelliklerini taşıyor. Şair düşünce ve  duygularını cümlenin açık anlatımıyla dile getirip cümleleri iç ahenkle birleştirip edebi sanatlara da yer verirken ölçü ve uyak zorluklarını bu yolla çözümleyebiliyor. Yazdıklarımıza şiirden örnek verecek olursak

“  Aklımda bir ses var , Hüseyni çınlar

Kerbela’nın ağıtı gibidir bu ses

Bir hüzün çeşmesidir gözerime dolar

Anında gözlerimden tekrar boşalır

Beni hicranlarda bırakır o mazi

Sularla konuşurum, dertleşirim

Bir martının kanatları değer sözüme” (sh.46)

Şairin geniş imge dünyası mısralarda bizi alıp çok farklı yerlere götürüyor. Müzik biliminin kendine özgü tanımların şairin dilinden akıp gidiyor bu şiirleri anlamak için makam farkını bilmek de elzem. Hüseyni makamı , Ferahfeza, Sultaniyeğah, Acem aşiran’ı bilmeyenler bu şiirlerin özlerine ulaşamayacaklar. Leyli türküsünün ahengine kapılıp yüreklerine kor ateş basmayanlar Celalettin Kurt’ un şiirlerinden hiç ama hiç nasip alamayacaklar.

Adsız bölümle başlayan şiir kitabı: Atlılar Gelir Bir Gün, Bahara Kaç Var, Sessiz Uğultular  bölüm başlıklarını taşıyor. Kitabın en ilginç şiiri DÖŞ DEFTERİMDE (D) DÖNENCESİ (SH.12) de bu şiir d harfinin tekrarlarından oluşuyor. Aşk temaları yanında ülkü değerlerinin da yer aldığı kitap son bölüme konan ham şiir metinleri hariç tutulursa mensur şiirimizin kaliteli örneklerinden sayılabilir. Yazarı kutlar yeni şiirlerini okumak için beklediğimi de hatırlatırım.