Işık şahsiyetler karanlığı aydınlatmayı sürdürüyor. Geriye dönüp baktığımızda hafızalarda yer alan rahmetli Osman Yüksel Serdengeçtiyi hatırlamamak mümkün mü?

Sayın Rasih Yılmaz'ı eski zamanlardan  tanıyoruz. Vefalı bir hizmete soyunmuş, tutmuş bir dönemin Alperenin biyoğrafisini yazmayı denemiş. Kitabın lirik bir de ismi var: "TOROS YÜZLÜ ADAM".

 İçinde dağ ismi geçen bu ad ne de güzel yakışmış kitaba. "Ferman padişahınsa dağlar bizimdir" diyen ne güzel söylemiş. Sayın Yılmaz kitaba ilginç bir anısı ile başlıyor. Evlerine misafir edilen rahmetli Serdengeçtiyi "Çocuk ürkekliğinde yüzüne bakan ben bir anda onun üzerimde oluşturduğu elektrikle titredim. Şimdiye kadar hep susmuş, onu izleyerek tanımaya çalışmıştım. Ancak bana verdiği olumlu elektriğin ardından yanına yaklaşarak birşey sormak istedim. Aslında ne soracağımı da tam bilmiyordum... Beceremedim, tekrar geri adım atım. (sh.14) biçiminde anlattıktan sonra onaltı bölümde Alpereni bize tanıtıyor. Kitabın takdim sayın Hekimoğlu İsmail'e ait. Rahmetliden bahsederken "O susmadı. Malından, canından vazgeçmişti, başını ortaya koydu, idama dahi razıydı, böylece Serdengeçti ismini aldı; bu isimle dergi çıkardı. 1983'e kadar tarihimizi, medeniyetimizi, dinimizi imanımızı yazdı söyledi. Bu uğurda çekmediği çile, görmediği cefa kalmadı. Nezaretler, hapishaneler onun içindi. "ALLAH" demenin yasak olduğu devirlerde yaşamak ne demekti? (sh. 12) diyerek kitaba göstermemiz gereken teveccühe dikkat çekiyor.

Sayın Yılmaz hayatı sıradağlar gibi yaşayan merhamet ve celal timsali Serdengeçti'yi tam üç yıl inceleyerek kitaplaştırdığını belirtiyor. Kitap Serdengeçti'nin şahsında bir dönemin hakikatlerini tanımak isteyenlere iyi imkan sunuyor. Kitaba ilave edilen belgeler titiz bir çalışmanın yapıldığını gösteriyor. Arka bölümde yer alan fotoğraflar kitaba başka bir güzellik katıyor.

TOROS YÜZLÜ ADAM, Rasih Yılmaz, Timaş Yayınları, İstanbul,