Afşin İlçesi Dağlıca (Marabuz) Kasabası'nda bulunan bu tarihi kale, ilçe merkezine 33 kilometre uzaklıkta, Hurman Çayı'nın yarattığı yarımadada konumlanmış durumda. Kalenin tarihi, Roma dönemine ve 4. yüzyıla kadar dayanıyor. Bizans hâkimiyeti altında kaldığı 6. yüzyıldan, 8. Yüzyıla gelindiğinde Kale Abbasiler'in idaresine geçmiş, 1216 yılında Selçuklu Sultanı I. İzzeddîn Keykâvus tarafından fethedilerek Selçuklu egemenliğine katılan Kalenin zengin bir geçmişi bulunuyor. Sonrasında Dulkadir Beyliği ve Memlûk Sultanlığı'nın yönetiminde kalan kale, 1522 yılında Osmanlı İmparatorluğu topraklarına dâhil edilmiş.

Çaçaçaç

HURMAN KALESİ, ESKİDEN ÖNEMLİ BİR TİCARET VE SAVUNMA NOKTASIYDI

Elbistan-Kayseri arasındaki tarihi kervan güzergâhı üzerinde yer alan Hurman Kalesi, eskiden önemli bir ticaret ve savunma noktasıydı. Bugün ise harabe halindeki surları, kapıları ve burçları ile ziyaretçilerine tarih öncesi dönemlerin hikâyelerini fısıldıyor. Sur çizgisi üzerinde tespit edilen on dört burç ve çift sıra burçların bulunduğu batı ve kuzey kenarları, kaleye olan stratejik önemin göstergesi. Hurman Kalesi, geçmişin izlerini taşıyan ve tarihi dokusunu korumaya çalışan bir yapı olarak, tarih meraklılarını ve arkeoloji tutkunlarını beklemeye devam ediyor. Bu antik kalenin her köşesi, ziyaretçilerine geçmiş zamanlardaki yaşamı, mücadeleleri ve hikâyeleri anlatıyor.      

A W262984 02 

Muhabir: RIDVAN GÖKÇE