Tarıma elverişli topraklarında her çeşit ürünün yetiştiği Kahramanmaraş’ta bağcılık geleneği, hem ekonomik hem de kültürel bir değer olarak korunmaya ve yaşatılmaya devam ediliyor. Kentte yetiştirilen üzümler, hem taze tüketim için hem de çeşitli üzüm ürünlerinin üretiminde kullanılıyor. Bölgede üretilen pekmez, üzüm suyu ve çeşitli kurutulmuş üzüm çeşitleri, yerel mutfak kültürünün vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ayrıca Kahramanmaraş üzüm çeşitleri, ulusal ve uluslararası pazarda da rağbet görürken yerel ekonomiye önemli katkı sağlıyor. Bağcılık geleneğinin yaşatılması için Kahramanmaraş'ta bağ bozumu etkinlikleri düzenleniyor. Bu etkinlikler sayesinde, bağcılıkla ilgili bilgi ve deneyimler paylaşılıyor.

B E R T İ Z D E B A G C I L I K G E L İ Ş İ Y O R 2 Copy

KENTİN MEŞHUR ÜZÜMLERİ

Kentte, bağları ile ünlü olan Bertiz Bölgesi’nde yetişen Kabarcık üzümü tarım ekonomisinde önemli bir paya sahip olurken, ürün coğrafi işaret tesciliyle de önemini kanıtlıyor. Kabarcık üzümünün salkımları büyük, taneleri yumuşak etli, sulu ve tatlı olur. Kabarcık üzümünün yanı sıra Mahrabaşı, Yıldız üzümü, Azezi üzümü, Ağ üzümü gibi şehirde yetiştirilen çok sayıda meşhur üzüm çeşidi bulunuyor. Ağ üzümü erken yetişir ve vatandaşlar tarafından işlenmeden direkt yenilir. Kabarcık üzümü ise genellikle pekmez yapımında kullanılırken, Azezi üzümü ise bastık, samsa ve sucuk yapımında kullanılır. 

Bertiz Kabarcik Uzumu 2

KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASI SAĞLANIYOR

Ahır Dağı’nın güney kesimleri bağcılık için oldukça elverişlidir. Kahramanmaraş'ta bağcılık geleneğinin yaşatılması, bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerinin korunması açısından büyük bir değer taşıyor. Bu geleneğin sürdürülmesi, yerel halkın geçmişle bağlarını güçlendirirken, bölgenin turistik cazibesini de artırıyor. Kahramanmaraş'ın bağcılık geleneği, hem lezzetli üzüm ve üzüm ürünlerinin üretimini hem de kültürel mirasın yaşatılmasını sağlayarak, bölge için vazgeçilmez bir değer oluşturuyor.

Editör: Didem Kayabaşı