I. Dünya Savaşı’ndan sonra önce İngilizler sonra Fransızlar tarafından işgale uğrayan Maraş, 11/12 Şubat 1920’de halkın direnişi sonucu kurtuldu. Bu kurtuluşun anısına şehre TBMM tarafından 5 Nisan 1925’te İstiklal Madalyası verildi. 7 Şubat 1973 tarih ve 1657 sayılı Kanunla Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği üstün başarılarından dolayı Maraş’a kahramanlık unvanı verilerek, ilin adı Kahramanmaraş olarak değiştirildi. 23 Nisan 1920 tarihinde açılan I. Dönem TBMM’nde Maraş’ı milletvekili olarak; Arslan (Toğuzata) Hasip (Aksüyek), Paşo Yakup Hamdi (Bozdağ), Hasan Refet (Seçkin), Mehmet Rüştü (Bozkurt)  ile İstanbul Mebu - Sanı’ndan gelen Mehmet Tahsin (Hüdayioğlu) temsil etti.

Muhabir: RIDVAN GÖKÇE