Kahramanmaraş Tabip Odası, 27-28 Nisan 2024 tarihlerinde Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Yapılan toplantıyla yeni yönetim kurulu oluşturuldu. Yeni yönetim, bölgedeki hekimlerin ortak sorunlarını çözmek, meslek etiğine uygun çalışmaları desteklemek ve Kahramanmaraş’ta sağlık sektörünün güçlenmesine katkı sağlamak için kapsamlı projeler hazırlamayı hedefliyor. Yönetim Kurulu, ilk toplantısında görev dağılımını da yaptı.

Oda Logo Küçük

Yapılan toplantıda yönetim kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti;

Başkan Dr. Lütfi Tiyekli, Tekerek Aile Sağlığı Merkezi/KSÜ Tıp Fak. Aile Hekimliği ABD

Genel Sekreter  Dr. M. Akif Sarıca, Radyoloji, Markasi Hastanesi

Muhasip Üye Dr. Tuğrul Sevim , Türkoğlu 1. Nolu Aile Sağlığı Merkezi

Veznedar Üye  Dr. Orhan Sünbül, Üroloji, Markasi Hastanesi

Üye  Dr. Ömer Kalaylı, Dahiliye, NFŞH 

Üye  Dr. Gürkan Çıkım, Biyokimya

Üye  Dr. Sercan Uysal Çetin, Çocuk Hastalıkları, Serbest Hekim

Muhabir: MELİSA TÜRKMEN