Bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Kahramanmaraş’ın etnik ve kültürel yapısı özellikle Oğuz boyları ile olan bağlantısıyla öne çıkıyor. Oğuzların Avşar, Bayat ve Beğdili boyları başta olmak üzere, neredeyse yirmi dört Oğuz boyunun tamamı bölgede izler bıraktı.

AVŞAR BOYU

Tarihi ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan Kahramanmaraş, geçmişten bugüne süregelen Oğuz Türkmen boylarının yerleşim yerlerinden olduğundan dikkat çekiyor. Avşarlar, Anadolu'ya göç ederek bu bölgeye yerleşerek hayatlarına devam ettiler.  Avşar boyu, özellikle Toroslar ve çevresinde yaygın olarak bulundu ve geleneksel olarak hayvancılık ve tarımla uğraştılar.

Kahramanmaraş – merkezde  Oğuz Han’ın altı oğlundan biri olan Yıldız Han’ın torunlarından gelen Afşar- Avşarlı Boyuna aittir. ‘Afşar’ ise hızlı hareket eden anlamına geliyor.  Kahramanmaraş’ın Andırın İlçesinde ise yine Oğuz Han’ın oğullarından olan Yıldız Han’ın torunlarından gelen Kızık Boyu’na aittir. Kızık’ın anlamı ise akıllı olarak biliniyor. Günümüzde de hala Kahramanmaraş'ın bir çok köyünde Avşar soyadını taşıyan aileler bulunuyor.   Kahramanmaraş'ta, Oğuz boyunun tamamından izler görmek mümkün oluyor. Bu durum, şehrin zengin etnik ve kültürel bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Kahramanmaraş’ta yaşam sürdüren 24 boy’dan her bir boy, kendi gelenek ve göreneklerini, sanatlarını ve yaşam tarzlarını bu topraklara taşıyarak, Kahramanmaraş'ın kültürel dokusunu oluşturdu.

TARİH VE KÜLTÜREL MİRASIN İZİNDE

Kahramanmaraş, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığından Hititler, Asurlular, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi büyük medeniyetler, şehrin tarihinde iz bırakmıştı. Özellikle Oğuz boylarının etkisi daha da belirgin hale gelerek Şehirdeki bir çok etnik yapının oluşmasında katkıda bulundu.  

Muhabir: MELİKE ALGAN