ÇALIŞMA VE ÖNEMİ

Çalışmak hayatın en tabi biçimde yaşanmasıdır. Fert ve toplumların kendi zenginliklerini tanıma, yer altı yer üstü imkânlarını bütün olarak değerlendirmeleri ancak çalışmayla sağlanabilir. Ferdin isteklerinin toplumsal gerçeklerle koordine edilmesi esastır. Çalışma ruhu hemen kendini göstermez uzun vakitler ister. 

Başarılı çalışmak için öncelikle ferdin kendi biyolojik, fizik ve ruhi yapısını tanıması gerekir. Sosyal olgular, olaylar, milletlerin kendilerine biçtikleri hedefler dolaylı biçimlerle çalışmayı etkiler.

Biyolojik ve fiziki rahatsızlıklar kalıtsal hastalıklar direkt çalışmayı zorlaştırır. Tedavi edilmeleri şarttır. Çalışmak için göz, kulak, his ve algılama organlarının sıhhatli olması gerek şarttır.

Sosyal etkilerin başında gelen adamsendecilik, vurdumduymazlık, tembellik ise prensiplerle tedavi edilmesi gereken hususlardır. Arkadaş seçiminin yanlış yapılması, kayırmacılık ister istemez çalışmayı zorlaştıran etmenlerdendir. 

İnsan kararlılığı yani iradesini kullanmakla bilgisinin üstün imkânlarını verimli kılar. Başarıya ulaşan insanların hemen hepsi güçlü sağlam irade sahibi kimselerdir. İrade vücudun karar verip takip edebilme mekanizmasıdır. Zamanla gelişip güçlendirebilir bununda temel ilkeleri vardır.

Çalışmanın;

A)-Akli şartı: Çalışmanın ilkeli yılların birikimlerinden oluşan tecrübenin değerlendirilmesinden oluşur ve her gün bu alanda yeni yeni yayınlarla bu konu geliştirilmektedir. Ülkemizde ihmal edilen en büyük değer akıldır ve bu kasıtlı ve sinsice sürdürülen oyunun bir bölümüdür. Akıl ışığı karanlıkları dağıtır adamı insan olma vasfıyla donatır.

Akli çalışma metotlu çalışmadır. İşi bitirmiş olmaktan ziyade mümkün olduğunca az enerji ile en büyük iş yapabilmektir. 

B)-Harici Şart: Çalışma mekânının sıhhi, gürültüden uzak, sevecen olmasıdır. Mekânların kutsal niteliklerle örtülmesinde bu prensibin önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

C)-Hissi Şart: İlgi, içten arzu ve sabırlı olmaktır. İlgi olmadıktan sonra ne yapılabilir ki çalışma için kalbin ve aklın sesine kulak verilerek bu yola girilmelidir.

D) Bedeni Şart: Sağlam olup vücudun hastalıklardan, uykusuz ve aşırı yorgunluktan korunmasıdır. 

Çalışmak için metot ve ilkeleri öncelikle ferdin kendisinin bulması gerekir. Her ferdin özel şartları vardır ama genel geçer ilkelerin varlığı da inkâr edilemez. Savaşlar uzun zaman içinde cepheler boyunca kazanılır ve bir cephenin yenilgisi sonucu çok etkilemez.

Çalışma takvimi yapılmak suretiyle günün haftanın ve ayın yıl içindeki meşguliyet takvimi çıkartılabilir. Bu zor bir şey değildir, böylelikle verim yükseltilir.