AKEDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Konteynerdeki Esnafın Elektriğinin Kesildiği İddiası” başlıklı habere konu bölgede yer alan konteynerler kamunun genel kullanımına ait bir alanda tesis edilmiştir. Şirketimiz, deprem sonrası normalleşme süreci içerisinde, tüketicilerimiz arasında eşit davranmak, kamu yararı gözetmek ve enerji kullanımı açısından kamu genel düzenini sağlamak gibi sorumluluklara sahiptir. Bölgede yer alan konteyner sahiplerinden, konteynerlerin kamunun ortak kullanım alanlarında tesis edilmiş olmalarından dolayı kullanım hakkının kendilerinde olduğuna dair sorumlu bulunulan belediye ve kaymakamlıklardan yer tahsisinin uygun olduğunu ve geçici olarak enerji verilmesinde herhangi bir sakınca olmadığını gösterir belge sunulması talep edilmiştir. Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 10. maddesi doğrultusunda ilgili belgeleri şirketimize ibraz ederek yükümlülüklerini yerine getiren tüketicilerimizin bağlantıları yapılmakta, hizmetleri aksamadan devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Deprem bölgesinde evlilik kredisi sevinci Deprem bölgesinde evlilik kredisi sevinci

"İHA"