Yeni medya, gelişen teknoloji ile birlikte medyanın dijitale dönüşmesinin sonucu olarak hayatımıza giren bir kavramdır. Yeni medyanın en temel özelliği etkileşimdir. Yani karşılıklı iletişimdir.

***

Geliştirilen yeni iletişim teknolojileri, geleneksel medya araçlarını ve yapısını değiştirdi. Bunu yeni medyanın doğuşu olarak ifade edebiliriz. Dijital medya teknolojileri ile insanların iletişim biçimleri, çalışma alanları ve direkt olarak yaşam alanları değişti. Artık insanlar gelişen teknolojiye ayak uydurmaya başladı. Teknolojinin içine doğan bireyler dijital medyayı kolaylıkla kullanıyor. Modern insan hayatının temelini oluşturan internet, bilgi toplumu için önemli bir yere sahiptir. Günümüzde bireylerin birçok ihtiyacına cevap veren internet üzerinde yaşanan Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 gibi dönemler, yeni medyanın oluşumuna katkı sağlamıştır.

***

Gazete, dergi, televizyon, radyo gibi görsel, sesli ve yazınsal basını kapsayan, tek yönlü iletişimin olduğu Geleneksel medya, medya patronları tarafından dayatılan içerikleri yayınlar.  Bu medya türünde yalnızca tüketici konumunda yer alan hedef kitle ise verilen mesajı alır ve tüketir. Hedef kitlenin geleneksel medya üzerinde yapılan paylaşım içeriklerini değiştirme şansı yoktur. Yapısı gereği tek taraflı medya özelliğine sahip olan geleneksel medya, popüler olduğu dönemlerde insanları kolayca yönlendirebiliyordu. İletişimin ögelerinden olan dönüt geleneksel medyada işlevsel değildi. İnsanlar en temel hakkı olan eleştiriyi rahatlıkla yapamıyorlardı. Günümüzde ise yeni medya araçları ile yayılan herhangi bir bilgi yine yeni medya araçları sayesinde hem eleştirilip hem de teyit edilebiliyor. Geleneksel medya ile yeni medya arasındaki en temel fark, geleneksel medyanın tek taraflı, yeni medyanın ise karşılıklı etkileşim imkânı sunmasıdır.