Dulkadiroğlu Beyliği 1298 – 1522 yılları arasında Anadolu’nun güneyinde, Elbistan merkezli olarak kuruldu. Bir Türkmen beyliği olarak kurulan Dulkadiroğulları Oğuzlar’ın Bozok kolunun Yıldız han soyundan gelen Avşar, Beydilli ve Kargın boyundandı. Hükümdar Alaüddevle’nin oğlu olan 1448 yılında Elbistan‘da doğan Şahruh Mehmed Bey Diyarbakır’da şehit düşmüştür. Babası Sultan Alaüddevle’nin vasiyetiyle veliaht şehzade olup kendinden sonra tahta geçeceğini açıklamıştı. Dulkadiroğlu Hanedan üyesi Rüstem Bey’in kızı Şems Sultan Hatun’dan dünyaya gelen şehzade Mardin, Urfa ve Diyarbakır gibi şehirlerin alınmasında etkili olup sefere ordunun başında çıkardı. Şimdiki İran geçmişteki Safevi devletiyle Diyarbakır’daki savaşta kahramanca savaşırken 62 yaşında şehit edildi.

8a377566-afbe-4b4c-a0a6-c59c152c92ca

Dulkadirli Devletini Meydana Getiren Türkmen Aşiretleri

Zülkâdiriyye Aşireti, Dölarslan Aşireti, Mestanbey Aşireti, Salmanlı Aşireti, Sarıçiçek Aşireti, Zeynettin Aşireti, Maraşlı Aşireti, Bağdatlı Aşireti, Kerküklü Aşireti, Musullu Aşireti, Şamlı Aşireti, Tarhanlı Aşireti, Halepli Aşireti, Budak Aşireti, Sungur Aşireti, Salman Aşireti, Süleymanlı Aşireti, Altın Aşireti, Kesten Aşireti, İmancı Aşireti, Kabakulaklı Aşireti, Recepli Aşireti, Safalı Aşireti, Koruculu Aşireti, Neccar Aşireti, Hüseyin Hacılı Aşireti, Taşlı Aşireti, Çadırlı Aşireti, Boynuyoğunlu Aşireti, Çorum Kürdü Aşireti, Ahsen Aşireti, Erkoç Aşireti vs. gibi birçok aşiret ve ailelerden oluşmuştur.6ba68c31-94c2-49b2-907d-866ec71cf33d

Bir dönem beylik olup son zamanlarında devlete geçen Dulkadiroğlu’nun bu özelliği pek bilinmemektedir. Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi esnasında 1515 yılında gerçekleşen Turna dağı savaşıyla Osmanlı topraklarına katılan Dulkadiroğlu Beyliği resmi olarak son bulmuştur. Şehzade Şahruh ise günümüzde bugün Kahramanmaraş Taş Mescid’in yanında ebedi yerine defnedildi. Alaüddevle’nin oğlu Şehzade Şahruh Mehmed Kahramanmaraş meydanında ziyaretçilerini bekliyor.

a07f5ad9-6e78-4e6f-88cd-920a4d9395b4

Haber : Ömer Harmankaya