Ticari Hayatın Canlanması İçin Yeni Çarşılar İnşa Ediliyor Ticari Hayatın Canlanması İçin Yeni Çarşılar İnşa Ediliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda konuşan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, iş yerlerinde çalışan sağlık görevlilerinin sorunlarına dikkat çekti. Aycan yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Hekimlik uygulamasının farklı bir alanı da iş yeri hekimliğidir. İş yerinde, iş yerinde çalışanlara hizmet vermek üzere kurulan iş yeri sağlık birimleri aslında çok önemli bir kamusal görevi yerine getirmektedir. Sessiz sedasız, hizmetlerini yürütmektedirler. Çalışanların sağlığını korumayı, geliştirmeyi amaçlayan iş yeri sağlık birimi; iş yeri hekimi ve iş yeri hemşiresinden oluşmaktadır. Her iş yerinde iş yeri sağlık birimi kurulması veya işverenin bu hizmeti satın alması zorunludur. Gerçekte ise bu hizmetlerin istenilen seviyeden uzakta olduğu görülmektedir. Yasal zorunluluktan, yasak savmadan öteye geçmek gerekir. İş yeri sağlık biriminin buralarda çalışan iş yeri hekimlerinin ve iş yeri hemşirelerinin sorunlarını çözmek, hizmetin kalitesini artırmak gerekir. Bu hizmetler işverenin keyfine bırakılmamalıdır, bu hizmetler aslında kamusal hizmettir. Bu nedenle, iş yeri sağlık biriminde çalışanlar kamusal güvenceye kavuşturulmalıdır, görevlerini tam manalarıyla yapmaları desteklenmelidir.”