12 Ağustos’ta yayınlanan Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeliğinin ardından 25 Ağustos’ta da Aile Hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı ve taban ile teşvik ödemesi hususlarında düzenlemeler hayata geçirildi. Bu bağlamda Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer, hayata geçirilen düzenlemelerde eksiklik olduğunu dile getirerek, bu eksikliklerin giderilmesini istedi.

CEZALARIN ARTTIRILARAK BİR SUÇA İKİ CEZA OLMAZ KARİNESİNİN YOK SAYILDIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR

Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “12 Ağustos’ta yayınlanan Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeliğinin ardından 25 Ağustos’ta da Aile Hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde değişiklik yapılmış,  taban ve teşvik ödemesi hususlarında düzenlemeler hayata geçmiştir. Üniversite hastaneleri ile ilgili de yakın bir zamanda düzenleme yapılacağı YÖK Başkanı tarafından açıklanmıştır. Son yayınlanan aile hekimliği ile ilgili yönetmelik değişikliğinde de çalışanlara ödemeler konusunda çok ciddi farklar olduğu, cezaların arttırılarak bir suça iki ceza olmaz karinesinin yok sayıldığı görülmüştür. Olumsuzluklardaki bu benzerliklerin bize anlattığı çalışanları mağdur eden bakışı açısının devam ettirildiğidir.

Babasını ve abisini bıçakladı Babasını ve abisini bıçakladı

MAKUL ÖLÇÜLERDE KABUL EDİLEBİLİR BİR DÜZELTME BİÇİMİ OLMAMIŞTIR

Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatının olmadığı, araştırmacılardan 112 Acil Sağlık Hizmet sunucularına kadar birçok kesimi yok sayan, birinci basamakta hizmet sunan sağlık çalışanlarını ötekileştiren düzenlemeleri kabul etmemiz mümkün değildir. Yardımcı hizmetler sınıfındaki görev yapan personeller ile genel idari hizmetleri sınıfında görev yapan bir kısım unvanlı personeller için belirlenen taban ücretin tavana takılması gibi tuhaf bir durum nedeniyle ödeme yapılmamıştır. Reformdan kasıt değişim ve dönüşüm ise tüm çalışanları memnun edecek, kapsayıcı ve adaletli genel bir düzenleme olması zarurettir. Ödemelerde çalışanlar arasında oluşturulan uçurumlar, bazı çalışanların yok sayılması, aldıkları performansın gerisinde taban ücrete mahkûm edilen çalışanlar olması ve ödemelerin disiplin soruşturması ve ihtar puanlarının kıskacına konulması gibi durumlar kabul edilemezdir. Reformdan kasıt sadece düzeltme ise bu da makul ölçülerde kabul edilebilir bir düzeltme biçimi olmamıştır.

YENİ BİR TAVIR ORTAYA KONULMALIDIR. ÇÖZÜM İÇİN BU ŞARTTIR.

Performansa dayalı ek ödeme sistemi ve diğer ödemeler konusunda temel sıkıntı adaletsizlik ve çok düşük olmaları iken yönetmelik düzenlemelerinde nüans değişiklikleri buna bir çare üretememiştir. Kamu sağlık hizmetlerinde görev yapan çalışanların büyük bir kısmının beklentilerinin karşılanmadığı düzenlemelerin gerçek anlamda bir reforma dönüşmesi için mutlaka bu düzenlemelerde düzeltmeler yapılmalı, Çalışanları mağdur eden hükümler düzenlemelerden çıkarılmalıdır. Pandeminin ağır şartlarında fedakârca hizmet üreten tüm sağlık çalışanları için gerçek anlamda memnun edici düzenlemeler hayata geçmelidir. Tabiri caizse reform değil bu anlamda yeni bir çağ açılmalıdır. Yeni bir tavır ortaya konulmalıdır. Çözüm için bu şarttır.

MÜCADELEDEN ASLA TAVİZ VERİLMEYECEKTİR

Türk Sağlık-Sen olarak mücadelemiz tüm sağlık çalışanları adına yürütülmektedir. Tüm platformlarda çalışanlar için doğru bildiklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Söz konusu düzenlemelerde çalışanlar aleyhine olan hususlar ile ilgili tüm hukuki süreçler işletilecek, çözüm adına gereken her adımda atılacak, mücadeleden asla taviz verilmeyecektir.”

Haber: Abdulsamet İspir